Българското председателство на Съвета на ЕС почва 6 месеца по-рано

На 26 юли 2016 г. Съветът прие решение за създаване на на нов ред, в които държавите-членки ще поемат председателството на Съвета на ЕС до 2030 г. След решението на Великобритания да се откаже от председателството на Съвета през втората половина на 2017 г. Съветът реши да изтегли с шест месеца председателствата, като се започне от 1 юли 2017 г. Също така реши да добави…