Състояние на Съюза през 2017 г.: Да уловим попътния вятър

  Днес председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г. (вж. пълния текст на речта). Представи също така пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз (вж. информационния документ за пътната карта). Председателят на…