Тероризъм: европейски правила затягат достъпа до съставки за бомби

Домашни бомби В много терористични атаки в ЕС през последните години се използват взривни вещества, направени в домашни условия ‒ например, в Париж през 2015 г., в Брюксел през 2016 г. и в Манчестър и Лондон през 2017 г. Химическите съставки, които са били нужни за производството им (известни като прекурсори за взривни вещества), могат да бъдат открити в множество продукти ‒ прах за пране, изкуствена тор,…

Тероризъм: депутатите предлагат нови мерки срещу заплахата

Комисията бе сформирана през юли 2017 г., за да направи оценка на слабостите в европейския отговор на тероризма. Заключенията и препоръките на депутатите ще бъдат дискутирани на пленарното заседание през декември. Сътрудничество и споделяне на информация Тези, които подготвят терористични актове, често оперират в няколко страни едновременно. Това налага координирани действия и обмен на данни от страните в ЕС – области, в които все още има…

ЕП създава комисия за изясняване на недостатъците в борбата срещу тероризма

Евродепутатите одобриха създаването на специална комисия с мандат от дванадесет месеца за справяне с практическите и законодателните недостатъци в борбата срещу тероризма. проучване мерките за борба с тероризма; установява недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество и обмена на информация; оценява влиянието върху основните права. Специалната комисия ще проучва и оценява степента от терористичната заплаха на територия на ЕС и ще разглежда всички възможни пропуски и неизправности,…