Всички държави от ЕС трябва да приемат своя дял от търсещите убежище

  –     Автоматично преразпределяне на всички търсещи убежище спрямо фиксирана система; ‒         Всички лица, търсещи убежище, да бъдат регистрирани при пристигане; ‒         Проверките за сигурност трябва да бъдат засилени. На страните от ЕС, които отказват да приемат кандидати за убежище, трябва да бъде ограничен достъпът до фондовете на ЕС, казват евродепутатите в проекта за преговорен мандат […]