Открит урок „Знания за Европа” в ЦДГ „Осми Март” – град Пловдив

На 18 май 2016 г. екипът на „Европа директно – Пловдив” проведе открит урок с деца от два подготвителни класа в ЦДГ „Осми Март” – град Пловдив.  Децата се запознаха с държавите на ЕС и права им като граждани на ЕС. В атмосфера на песни, игри и усмивки се учиха на различните държави и езици на хората в ЕС. Висок  ентусиазъм от децата бе изразен…