Евробарометър: 55% от българите подкрепят членството в ЕС

Делът на европейските граждани, които вярват, че страната им има полза от членството си в ЕС, е 64%, което представлява увеличение с четири процентни пункта спрямо 2016 г. Проучване на общественото мнение на Евробарометър за възгледите на гражданите относно Европейския съюз и Европейския парламент; 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз; 57% посочват, че членството в Европейския съюз…

Европейският орган за безопасност на храните търси членове за групите от научни експерти

В Официалния вестник на ЕС от 18 май е публикувана покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните. Тази покана е адресирана към учените, които проявяват желание за членство в научната Експертна група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS) или научната Експертна група по материалите, които влизат в…

Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет. В съответствие с препоръките на доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на Европейския икономически и паричен съюз“, на 21 октомври 2015 г. Комисията реши да създаде независим Европейски фискален съвет („Фискалният съвет“). Задачите на Фискалния съвет са следните: Фискалният съвет предоставя на…