Европейската комисия приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките”) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добри условия на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. В член 101 от Договора за функционирането…

Процедури за нарушение от месец септември 2022 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на: Ø  Околна среда и рибарство Европейската комисия призовава България (INFR(2021)2249 да актуализира своите карти на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от…

Мария Габриел: Подкрепа за Европа на знанието и талантите е посланието на Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел четвъртото издание на Европейски дни на научните изследвания и иновациите, заедно с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Това е най-мащабният форум в Европа, обединяващ политици, представители на академичните среди, бизнеса и гражданското общество, с цел обсъждане на предизвикателствата и перспективите в областта на науката и иновациите в Европа. Мотото тази година е „Създаваме бъдещето заедно”. „Европейските дни на научните изследвания…

Минимален доход: необходима е по-ефективна подкрепа за борба с бедността и насърчаване на заетостта

Европейската комисия призовава държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на…

Европейската комисия предприема действия за по-добра защита на хората от азбеста

Европейската комисия представя днес всеобхватен подход за по-добра защита на хората и околната среда от азбеста и за пълното му премахване в бъдеще. Пакетът съдържа: Съобщение относно работата за бъдеще без азбест и справянето с азбеста по всеобхватен начин — от подобряване на диагностиката и лечението на причинените от азбеста заболявания до идентифицирането и безопасното отстраняване и преработване на отпадъците от азбест; и Предложение за изменение…