Европейската комисия подписва договор с HIPRA за съвместно възлагане на обществени поръчки за ваксини срещу COVID-19

HERA, Органът на Европейската комисия за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации, подписа рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки с дружеството HIPRA HUMAN HEALTH за доставка на тяхната протеинова ваксина срещу COVID-19. В съвместното възлагане на обществени поръчки участват 14 държави членки и други държави, като в рамките на тези поръчки те могат да закупят до 250 милиона дози. Тъй като броят на случаите в Европа отново…

Европейският орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) подписва договор за осигуряване на ваксина срещу пандемичен грип

Днес Европейската комисия, посредством своя Орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), подписа с фармацевтичното дружество GSK рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки за Adjupanrix — ваксина срещу пандемичен грип. 12 държави членки и други държави участват в споразумението за съвместното възлагане на обществени поръчки, по силата на което те могат, ако е необходимо, да закупят до 85 000 000 дози ваксини в случай на пандемия от…

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии. По време на пандемията от COVID-19 държавите членки напреднаха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на усъвършенствани 5G мрежи.…

„Еразъм+”: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети”: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от „Еразъм+” 16 съществуващи алиансa по инициативата ще продължат да получават подкрепа, а четири нови алианса ще могат да започнат сътрудничеството помежду си. Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети” обединяват 340 висши училища в столиците…

Изявление на председателя на Европейската комисия след политическото споразумение по Регламента на Съвета относно координирани мерки за намаляване на потреблението на газ

Днес ЕС предприе решителна стъпка, за да се изправи срещу заплахата от пълно прекъсване на газа от страна на Путин. Решително приветствам одобрението от страна на Съвета на регламента на Съвета относно координирани мерки за намаляване на потреблението на газ. Политическото споразумение, постигнато от Съвета в рекордно кратък срок въз основа на внесеното миналата седмица предложение на Комисията „Да пестим газ за безпроблемна зима”, ще…