NextGenerationEU: България представя искане за изменение на плана за възстановяване и устойчивост

В петък България изпрати до Европейската комисия искане за изменение на своя план за възстановяване и устойчивост. Искането на България се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, от 6.27 милиарда евро на 5.69 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията от юни 2022 г. на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по Механизма…

Започна приемът на кандидатури за наградите “Нов европейски Баухаус” – 2024 г.

“Нов европейски Баухаус” е ежегодна творческа интердисциплинарна инициатива, която свързва Европейския зелен пакт с нашите жилищни пространства и преживявания. Наградите за 2024 г. ще бъдат присъдени за съществуващи проекти, както и за концепции, разработени от млади таланти, в четири категории: 1.   Възстановяване на връзката с природата 2.   Възстановяване на усещането за принадлежност 3.   Отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това 4.   Оформяне на кръгова…

ЕК одобри изменение на картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, изменение на картата на България за отпускане на регионални помощи до 31 декември 2027 г. в рамките на Насоките за регионална помощ. На 15 декември 2021 г. Комисията одобри картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г. На 30 май 2023 г. Комисията прие съобщение относно възможен средносрочен преглед на картите на регионалните помощи, като взе предвид актуализираните статистически данни. В…

Бюлетин “Европа директно – Пловдив”, брой 126

Уважаеми партньори, колеги и приятели, Излезе  новият 126-ти брой на бюлетин „Европа директно – Пловдив”. Желаем ви приятно пътешествия с новините от Европа през м. септември . От тук може да изтеглите:Бюлетин 126

Процедури за нарушение от месец септември 2023 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на: Ø  Околна среда и рибарство Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2022)2189) да финализира своя план за управление на речните басейни съгласно изискванията на…