ЕС и Украйна актуализират и удължават споразумението за автомобилен превоз на товари

ЕС и Украйна удължиха и актуализираха Споразумението за автомобилен превоз на товари, което има за цел да помогне на Украйна да получи достъп до световните пазари чрез улесняване на транзита през държавите от ЕС и по-нататъшно развитие на връзките ѝ с пазара на ЕС.  Срокът на действие на споразумението се удължава до 30 юни 2025 г. Въвежда се и предпазна клауза, позволяваща суспендиране на споразумението в определени географски области, ако…

Предложение за бюджета на ЕС за следващата година

Европейската комисията предлага бюджет на ЕС за 2025 г. в размер на 199,7 милиарда евро. Той ще бъде допълнен от плащания в размер на приблизително 72 милиарда евро по линия на NextGenerationEU. 53,8 милиарда евро са предвидени за общата селскостопанска политика и 49,2 милиарда евро – за регионалното развитие и сближаване. Проектобюджетът за 2025 г. насочва средства към областите, в които те могат да доведат до най-голяма промяна, в сътрудничество и в…

Пролетен пакет на европейския семестър – 2024 г.

Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър за 2024 г. В докладите по държави се анализират промените в икономиката, заетостта и социалната сфера и се прави преглед на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмите по линия на политиката на сближаване. Посочват се и предизвикателствата с акцент върху конкурентоспособността и приоритетните реформи и инвестиции. Въз основа на този анализ Комисията предлага специфични препоръки за всяка…

Важни моменти от мандата на Комисията „Фон дер Лайен“

Спазване на обещанието ни към Европа Когато Комисията „Фон дер Лайен“ встъпи в длъжност през декември 2019 г., поехме ангажимент към Европа: обещахме да бъдем смели и амбициозни. Поехме ангажимента да отговорим на стремежите на гражданите на ЕС и да се справим с възникналите предизвикателства. Оттогава настоящата Комисия работи неуморно, за да изпълни задачите, възложени ѝ от европейските граждани. И спазихме обещанието си. Не се отклонихме…

Земеделските стопани играят решаваща роля за нашето настоящо и бъдеще

Благодарение на хранително-вкусовия сектор в Европа 450 милиона души имат достъп до безопасна и здравословна храна на достъпни цени. Земеделските стопани в ЕС са гръбнакът на продоволствената независимост на Европа и са жизненоважни двигатели на заетостта и устойчивия растеж в селските райони. Те имат основен принос за нашия колективен екологичен преход. Същевременно те са изправени пред предизвикателства като изменението на климата и конкурентния световен пазар. Земеделските…