„Юки и Горският съюз“ – Нов образователен пакет за ЕС, предназначен за началните училища

Съветът на Европейския съюз има удоволствието да ви представи нов комплект безплатни образователни ресурси, предназначени за използване в класната стая от учителите в началните училища. Основани на приключенията на малката светулка Юки, тези учебни ресурси имат за цел да запознаят учениците на възраст между 7 и 9 години с основни факти за ЕС. Те включват и редица забавни занимания, чрез които учениците да проучат понятия като мир, компромис и разрешаване на конфликти и да научат повече за ролята на Съвета на ЕС и на Европейския съвет. Пакетът, който може да се свали тук, се състои от няколко допълващи се продукта: ·         приказка „Юки и Горският съюз”, в която чрез образи и метафори се разказва за създаването на ЕС; ·         книжка с упражнения „Да учим с Юки”, която съдържа обяснения за фактите и събитията зад метафорите в приказката, както и игри, които помагат на децата да учат, докато се забавляват; ·         карта на ЕС за дейностите, предложени в книжката с упражнения; цифрово ръководство за учителя, което да улесни…

Граждански диалог с комисар Мария Габриел на тема: „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства”

В Деня на Европа 9 май (вторник) от 10:30 ч. в София ще се проведе граждански диалог с комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Темата на дискусията е „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства”. Целта на гражданския диалог е да бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред България в сферата на иновациите и образованието, както и ключовите европейски инициативи и програми. В срещата ще се включат…

EK препоръчва действия за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития, предавани на живо

Европейската комисия прие препоръка относно начините за борба с онлайн пиратството в търговски мащаби на спортни и други събития, предавани на живо, като концерти и театрални представления. Тя насърчава държавите членки, националните органи, носителите на права и доставчиците на посреднически услуги да предприемат ефективни, балансирани и подходящи мерки за борба с неразрешеното препредаване на такъв род стрийминг, при пълно спазване на основните права и правилата…

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки…

100 млн. евро за подпомагане на земеделски стопани от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия

След постигнатото на 28 април споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, Европейската комисия представи днес предложението си за подкрепа на стойност 100 милиона евро на представители всички държави членки. Тази сума, взета от селскостопанския резерв за 2023 г., ще бъде насочена към земеделските стопани, произвеждащи зърнени култури и маслодайни семена в тези пет държави членки на първа линия. Подкрепата ще помогне на държавите членки,…