Процедури за нарушение от месец април 2024 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на: Ø  Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати мотивирано становище до България…

ОТКРИТ ФОРУМ “ИЗБЕРИ АНГАЖИРАНОСТТА! БЪДЕЩЕТО Е ТВОЕ!”

На 21 април 2024 г. “Европа директно – Пловдив” проведе в Пловдивски университет Открит форум с млади хора за повишаване на гражданската активност на младежите в предстоящите избори за Европейски парламент.

Европейската комисия мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

Европейската комисия прие изменение на работната програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” за периода 2023—24 г. С изменението се мобилизира неразпределено преди това финансиране по линия на „Хоризонт Европа”, за да се увеличи бюджетът за 2024 г. с почти 1,4 милиарда евро до общо 7,3 милиарда евро. Това изменение включва инвестиция в размер на близо 650 милиона евро в мисиите на ЕС, чиято цел е…

DiscoverEU: Европейската комисия предлага на младите хора 35 500 безплатни карти за пътуване

Европейската комисия публикува нова покана за подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение на която хиляди млади хора отново ще пътуват безплатно с влак в цяла Европа. Пролетният кръг за кандидатстване започна днес и ще приключи на 30 април в 12:00 ч. На родените между 1 юли 2005 г. и 30 юни 2006 г. се предлагат общо 35 500 безплатни железопътни карти, за да опознаят многообразието на Европа.…

Споразумение за партньорство с България за информационни кампании за преминаването към еврото

Европейската комисия и България подписаха Споразумение за партньорство за организиране на информационни и комуникационни кампании по темата за преминаването на България към еврото. Споразумението е част от подготвителните стъпки за присъединяването на България към еврозоната. Документът беше подписан в рамките на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси от Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, и Людмила Петкова, заместник…