Завърши третият диалог ЕС-Япония в образованието, културата и спорта

Представители на Европейската комисия и японското правителство се срещнаха в Токио за третото издание на политическия диалог между ЕС и Япония в областта на образованието, културата и спорта. Двете страни признават значението на взаимното сътрудничество като средство за обмен на добри практики, педагогически подходи и стратегии за разработване на политики и иновации. Третият диалог беше председателстван съвместно от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания,…

Дискусионна среща за еврото с ученици от НТГ

На 28 март “Европа Директно – Пловдив” гостува в Национална търговска гимназия – Пловдив, където разговаря с учениците за приемането на Еврото, възможните проблеми и плюсовете на Еврозоната. На събитието взеха участие над 40 младежи от горен курс.

ЕК разработва планове за европейска диплома

Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Тя ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС. Подобна европейска диплома би намалила бюрокрацията и би позволила на висшите учебни заведения от различни държави да си сътрудничат да създават…

България участва в нови проекти за реформи по Инструмента за техническа подкрепа

Европейската комисия одобри нов цикъл от 170 проекти в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), за да подкрепи държавите членки при разработването и изпълнението на общо 307 реформи през 2024 г., които ще засилят конкурентоспособността, устойчивостта и модернизацията на държавите членки. Тези реформи ще обхващат широк кръг от области, които оказват въздействие върху живота на гражданите в ЕС — от прилагането на изкуствения интелект в предприятията и…

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 мил. евро в подкрепа на земеделските стопани

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 86,9 милиона евро (170 милиона лева) в подкрепа на земеделските стопани в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за да се подкрепят мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния…