През 2020 г. беше отбелязано поредното подобрение във водещата позиция на ЕС сред най-големите световни износители на хранителни продукти. Що се отнася до вноса, според доклад, публикуван днес, ЕС вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

Международната търговия изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивостта. ЕС е най-големият търговски блок, а позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ).

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

Лица за контакти с медиите:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)

Thérèse LEREBOURS (+32 2 296 33 03)

 

SOTEU mail-01Реч за състоянието на Съюза 2021https://ec.europa.eu/soteu2021

Изрази мнението си
Конференция за бъдещето на Европа |#TheFutureIsYours | futureu.europa.eu