Днес 09.09.2021 г. в Пловдив се проведе работното посещение за развитие на взаимодействията между европейските информационни мрежи и медиите от гр. Задар, Хърватска и Пловдив. Споделиха се добри практики и опит, и се планираха бъдещи съвместни проекти.