Европейската комисия представи предложение за нов законодателен акт за киберустойчивост с цел защита на потребителите и предприятията от продукти с недостатъчни защитни функции. Това е първо по рода си законодателство за целия ЕС, което въвежда задължителни изисквания за киберсигурност за продуктите с цифрови елементи през целия им жизнен цикъл.

Актът, обявен от председателя Урсула фон дер Лайен през септември 2021 г. по време на речта ѝ за състоянието на Европейския съюз и основан на Стратегията на ЕС за киберсигурност от 2020 г. и Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност от 2020 г., ще гарантира, че цифровите продукти, като безжични и жични продукти и софтуер, са по-сигурни за потребителите в целия ЕС: в допълнение към увеличаването на отговорността на производителите чрез задължаването им да предоставят поддръжка в областта на сигурността и актуализации на софтуера с цел преодоляване на установените уязвими места, актът ще даде възможност на потребителите да разполагат с достатъчна информация относно киберсигурността на продуктите, които купуват и използват.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Marietta GRAMMENOU (+32 2 298 35 83)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.