Европейската комисия представя днес всеобхватен подход за по-добра защита на хората и околната среда от азбеста и за пълното му премахване в бъдеще.

Пакетът съдържа:

Въпреки че всички форми на азбест са забранени в ЕС от 2005 г. насам, в по-старите сгради продължава да има азбест. Той представлява заплаха за здравето, особено когато съдържащи азбест материали се рушат и влакната се отделят и вдишват, например по време на ремонти.

Предложените днес действия са част от стълба за профилактика на Европейския план за борба с рака и ще допринесат за постигането на целите на Европейския зелен пактПлана за действие за нулево замърсяване и Европейския стълб на социалните права.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)

Flora MATTHAES (+32 2 298 39 51)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.