Европейската комисия обявява третата покана към европейските дружества да регистрират своите нужди от закупуване на газ чрез механизма AggregateEU, който дава възможност за съвместно закупуване на газ на международния пазар.

Този трети кръг се основава на успеха на двете предишни тръжни процедури, обявени по-рано през тази година, в които беше събран общ обем от 27,5 милиарда кубични метра европейско търсене на газ. От този обем 22,9 милиарда кубични метра бяха предоставени от надеждни доставчици. Повече за предишните покани за участие в търгове можете да намерите в информационния документ.

За този трети кръг европейските дружества разполагат със срок до 27 септември, за да отговорят на поканата за обединяване на търсенето. След това заявките за газ ще бъдат обединени и колективното търсене ще бъде обявено на световния пазар на 3 и 4 октомври, за да могат международните доставчици да представят офертите си за доставка на европейските клиенти. Потенциалните купувачи ще могат да представят своето търсене на газ, който да бъде доставен между декември 2023 г. и март 2025 г.

Изпълнителният заместник-председател на ЕК Марос Шефчович заяви: „Тази година посрещаме предстоящата зима много по-подготвени от гледна точка на сигурността на енергийните доставки: нашите хранилища за газ са почти пълни, източниците ни на доставки са по-диверсифицирани, а енергията от възобновяеми източници играе по-важна роля в енергийния микс. Положението на пазара на газ обаче остава напрегнато. Ето защо трябва да останем бдителни и да продължим съвместните си покупки на газ, за да гарантираме стабилни и достъпни доставки. Ето защо призовавам европейските дружества да обединят силите си и да работят заедно, за да се гарантира, че ще преминем без рискове през този зимен период, започвайки същевременно да се подготвяме и за следващия.

Обединяването на търсенето и съвместното закупуване на газ са водещи инициативи на енергийната платформа на ЕС, която беше създадена с цел насърчаване на диверсификацията на газовите доставки в ЕС след нахлуването на Русия в Украйна и колективното решение на ЕС да прекрати зависимостта си от вноса на руски изкопаеми горива.

Лица за контакти с медиите:

Tim McPhie (+32 2 295 86 02)

Giulia Bedini (+32 2 295 86 61)

Ana Crespo Parrondo (+32 2 298 13 25)