Европейската комисия прави нова голяма крачка към опазване на околната среда, като приема мерки съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите REACH, с които се ограничават пластмасовите микрочастици, умишлено добавяни към продуктите.

Новите правила ще предотвратят освобождаването в околната среда на около половин милион тона пластмасови микрочастици. С тях ще се забрани продажбата на пластмасови микрочастици като продукт, както и на продукти, към които специално са добавени пластмасови микрочастици и които освобождават тези пластмасови микрочастици, когато се използват. Когато е надлежно обосновано, за засегнатите страни се прилагат дерогации и преходни периоди, за да могат да се адаптират към новите правила.

Приетото ограничение използва широко определение за пластмасовите микрочастици, обхващащо всички синтетични полимерни частици с размер под пет милиметра, които са органични, неразтворими и устойчиви на разграждане. Целта е да се намалят емисиите на умишлено добавяни пластмасови микрочастици при възможно най-много продукти.

Повече информация ще намерите тук.

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Ana MARTINEZ SANJURJO (+32 2 29 63066)

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)

Daniela STOYCHEVA (+32 2 295 36 64)