Европейската комисия въведе в действие базата данни за прозрачност по Законодателния акт за цифровите услуги, с което се поставя началото на едно от многото нововъведения за повишаване на прозрачността и отчетността в онлайн пространството.

Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) изисква от всички доставчици на хостинг услуги да предоставят на потребителите ясна и конкретна информация, т.нар. изложение на мотивите, когато премахват или ограничават достъпа до определено съдържание. Новата база данни ще събере тези изложения на мотивите (в съответствие с чл. 24, пар. 5), което превръща тази база данни в първо по рода си регулаторно хранилище. В него данните за решенията за модериране на съдържание, взети от доставчиците на онлайн платформи, действащи в ЕС, са достъпни за широката общественост в безпрецедентен мащаб.

Понастоящем единствено много големите онлайн платформи (VLOP) имат задължение да подават информация в базата данни. От 17 февруари 2024 г. всички доставчици на онлайн платформи ще трябва да подават данни за своите решения за модериране на съдържание – с изключение на микропредприятията и малките предприятия.

Благодарение на базата данни за прозрачност потребителите могат да разглеждат обобщени статистически данни (понастоящем в бета версия), да търсят конкретни изложения на мотивите и да изтеглят данни. През следващите месеци ЕК ще добави нови елементи за анализ и визуализация. Междувременно ЕК приема обратна връзка за настоящата конфигурация на системата. Изходният код на базата данни е публично достъпен в GitHub. Заедно с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, новата база данни позволява на потребителите да действат по по-информиран начин при разпространението на незаконно и вредно съдържание онлайн.

Лица за контакти с медиите:

Johannes Bahrke (+32 2 295 86 15)

Marietta Grammenou (+32 2 298 35 83)