Центровете “Европа директно” в Пловдив и гр. Задар, Хърватска днес (26.09.2023г.) проведоха международна състезателна викторина във връзка с “Европейския ден на езиците”.Участие взеха 15 отбора от средни училища от България и Хърватска. Вижте и победителите !

Може да е драскулка на текст, който гласи 'лиHK Roundcube Web... espona и3npa 4yжAиmeAии 4yжAи AoK-pa Taylyan Mitev (npeAcTaBRHe) meAии- nлoBAиB Espona eGи3mepBaHeиo. 6bлrapcKaTac лnи Bcи4KиoTmeTKи Kahoot! "EuropeanDay of Languages" 2023- cbo6weHиR no Bpeme Ha o6aжA... 小 T cbo6weHиRTa moraT BижAaT o6aжAaHeTo и3TpиBaT Taylyan Mitev xopaB EUfonija PGEE-Plovdiv2 Potnar 14:074. Ivan Vazov meety V Ekonomsko- trgovačka skola Croatia, Niceto F 24outof25 Kahoot! 3 owe12 14:104. Runners-up cnpииHBblHHo pen 14:374 atc-dsoq-hfp eлeHa лaTeBa и3npaTeTe cbo6weHиe 25°C Mostly cloudy 26.9.2023r.'
Може да бъде изображение с 9 души и текст, който гласи 'линк Roundcube Web... Log| европа ди... чужди медии док-ра медии- плобдив европа еԍизмерванеи българската лпи Nia Zhisova всичкиотметки съобщения по време на обажд... илия маринчешки съобщенията могат виждат обаждането изтриват красимир лойков хорав Marija EUROPE DIRECT Zadar Potnar 14:07ч. from Ekonomsko- trgovačka škola Croatia, Niceto йоан паришев Vesna Milanja 14:10ч. Taylyan Mitev 14:11 още6 atc-dsoq-hfp иоан паришев вдигнаха ъце отваряне опашката изпратете съобщение High 26.9.2023г.'
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'лиHK Roundcube Web... eBpona и3npa 4yжAиmeAии AoK-pa Taylyan Mitev (npeAcTaBRHe) meAии- nлo6AиB eBpona eGи3mepBaHeиo 6bлrapcKaTaa лnи The English word apple is derived from: Bcи4KиoTmeTKи Skip cbo6weHиR no Bpeme Ha o6aжA... 小 x T cbo6weHиRTa moraT BижAaT o6aжAaHeTo и3TpиBaT Taylyan Mitev xopaB Answers Potnar 14:074. the biblical Adam meety Ekonomsko- trgovačka škola Croatia, Niceto F the Italian city of Abella the Greek god Apollo 15/25 owe1 14:104. the Latin verb appellare 6 kahoot.it Game 4244290 14:28 atc-dsoq-hfp eлeHa лaTeBa и3npaTeTe cbo6weHиe USD/RUB 26.9.2023r.'