На 14.09.2023г.се проведе работна среща на Европейските информационни мрежи и програми в Пловдив.

Може да бъде изображение с 11 души, хора, които учат и маса