Европейската комисия приема предложение за актуализиране на наказателното законодателство относно сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца. Сексуалното насилие над деца е ужасно престъпление, при което се наблюдават значителни промени през последните години. С тези преразгледани правила се разширяват определенията за престъпленията и се въвеждат по-високи санкции и по-специфични изисквания за превенция и подпомагане на жертвите. С тях се допълва предложението за регламент, представено от Комисията през 2022 г., в което се определят задължения за интернет дружествата да откриват в своите услуги материали, съдържащи сексуално насилие над деца, да докладват за такива материали и да ги премахват от услугите си.

Основните аспекти на предложението включват:

  • Разширяване на определенията за престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца, във всички държави членки; 
  • Укрепване на наказателното преследване, превенцията и подкрепата;
  • Засилване на превенцията;
  • Въвеждане на задължение за съобщаване за извършването на престъпление поне по отношение на специалистите, работещи в близък контакт с деца.

Повече информация ще намерите в документа тук.