Днес Йорданка Чобанова беше назначена за новия ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. На тази позиция тя ще изпълнява функциите на официален представител на Европейската комисия в България под политическото ръководство на председателя Урсула фон дер Лайен. Датата, от която нейното назначение ще влезе в сила, ще бъде определена на по-късен етап.

Йорданка Чобанова е българска гражданка и притежава задълбочени умения в областта на дипломацията, воденето на преговори, представителството и политическата комуникация, усъвършенствани по време на 15-годишния ѝ професионален опит в българските и европейските публични институции. Изпълняваните от нея предишни функции в българската държавна администрация неизменно са били насочени към въпроси, свързани с ЕС, което е допринесло за нейното задълбочено познаване на различните области на политиката и институционалната структура на ЕС. Познанията ѝ за политиките на ЕС и работата на Комисията са допълнително подсилени чрез настоящата ѝ роля на служител по политиките в генерална дирекция „Морско дело и рибарство”.

От 2016 г. до 2021 г. г-жа Чобанова заема длъжността посланик на Република България в Словашката република, като така трупа много ценен дипломатически опит, който ще ѝ служи добре на новата ѝ позиция. Преди това тя заема няколко ключови позиции в България, включително съветник по европейските въпроси на президента на Република България и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. От 2008 г. до 2012 г. работи като аташе по регионалната политика в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел.

Г-жа Чобанова има докторска степен от Европейския университетски институт във Флоренция, Италия.

Контекст

Европейската комисия поддържа представителства във всички столици на държавите — членки на ЕС, както и регионални служби в Барселона, Бон, Марсилия, Милано, Мюнхен и Вроцлав. Представителствата са „очите, ушите и гласът” на Комисията по места в държавите  членки. Те си взаимодействат с националните органи, заинтересованите страни и гражданите и информират медиите и обществеността за политиките на ЕС. Ръководителите на представителствата се назначават от председателя на Европейската комисия и са политическите му представители в държавата членка, в която са назначени.

За повече информация

Представителство на Европейската комисия в България