Европейската комисия предложи поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В съобщението „Изграждане на бъдещето с природа” се посочват предизвикателствата и пречките и се предлага те да бъдат преодолени в съответствие със Съобщението относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Напредъкът в науките за живота, подкрепен от цифровизацията и изкуствения интелект, и потенциалът на основаните на биологията решения в отговор на обществени проблеми, превръщат биотехнологиите и биопроизводството в една от най-обещаващите технологични области на настоящия век. Те могат да помогнат на ЕС да модернизира секторите на селското стопанство, горското стопанство, енергетиката, храните и фуражите и промишлеността. Освен това тези технологии могат да допринесат за един по-конкурентоспособен и устойчив ЕС, който предоставя по-добро здравеопазване на своите граждани и постига успех в екологичния и цифровия преход.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и в информационния документ.

Контакти за медиите

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Johanna BERNSEL (+32 2 298 66 99)

Roberta VERBANAC (+32 2 298 24 98)

Ana MARTINEZ SANJURJO (+32 2 29 63066)