Европейската комисия публикува дванадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи сред държавите членки на ЕС. В сравнение с миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт се е подобрило, включително в държавите, изправени пред системни предизвикателства.

Тазгодишното издание на информационното табло включва за първи път конкретни допълнителни данни за независимостта на правосъдието, например относно назначаването на председатели на съдилища, националните рамки за деклариране на имуществото и за освобождаването от длъжност на главните прокурори.

Основни констатации:

·       Усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило, включително сред държавите, изправени пред системни предизвикателстваПроучване на Евробарометър показва, че от 2016 г. насам усещането на широката общественост за независимостта на съдебната власт се е подобрило или е останало стабилно в 19 държави членки.

·       Информация за назначаването на прокурори и освобождаването от длъжност на главния прокурор: В 14 държави членки независимите прокурорски съвети или самата прокуратура назначават прокурори. Правомощието на изпълнителната власт (министъра на правосъдието, правителството или държавния глава) да назначава прокурори подлежи на съдебен контрол в почти всички 12 държави членки, в които прокурорите се назначават по този начин. Също така в почти всички тези 12 държави е задължително да се посочат причините за отхвърлянето на кандидат за прокурор. 20 държави членки предоставят на изпълнителната власт или парламента правомощието да освобождава от длъжност главния прокурор (в пет от тях по предложение на Съдебния съвет), а в шест държави членки това правомощие се предоставя на Съдебния съвет. 16 държави членки предлагат възможност за преразглеждане на решението.

Информацията, съдържаща се в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието допринася за мониторинга, извършван в рамките на европейския семестър и годишния цикъл на върховенството на закона — констатациите ще бъдат включени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2024 г.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и в тематичния информационен документ „Въпроси и отговори”.

Лица за контакти с медиите:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Cristina TORRES CASTILLO (+32 2 29 90679)