Започва работа по превръщането законодателните актове на Пакта за миграцията и убежището в оперативна реалност. Европейската комисия прие общ план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището, който определя ключовите етапи, за да могат всички държави членки да въведат правния и оперативния капацитет, необходим за успешното прилагане на новото законодателство до средата на 2026 г.

Общият план за изпълнение ще бъде представен на държавите членки на заседанието на Съвета по вътрешни работи. Въз основа на него всички държави членки на ЕС трябва да изготвят и свои национални планове за изпълнение до края на тази година.Държавите членки могат да разчитат на оперативната, техническата и финансовата подкрепа на Европейската  комисия и агенциите на ЕС по време на целия процес.

Допълнителна информация е налична в  обяснителната бележка за Пакта за миграцията и убежището.