Благодарение на хранително-вкусовия сектор в Европа 450 милиона души имат достъп до безопасна и здравословна храна на достъпни цени.

Земеделските стопани в ЕС са гръбнакът на продоволствената независимост на Европа и са жизненоважни двигатели на заетостта и устойчивия растеж в селските райони. Те имат основен принос за нашия колективен екологичен преход. Същевременно те са изправени пред предизвикателства като изменението на климата и конкурентния световен пазар. Земеделските стопани в ЕС показаха забележителна устойчивост на фона на пандемията, енергийната криза, последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и високата инфлация.