Спазване на обещанието ни към Европа

Когато Комисията „Фон дер Лайен“ встъпи в длъжност през декември 2019 г., поехме ангажимент към Европа: обещахме да бъдем смели и амбициозни. Поехме ангажимента да отговорим на стремежите на гражданите на ЕС и да се справим с възникналите предизвикателства. Оттогава настоящата Комисия работи неуморно, за да изпълни задачите, възложени ѝ от европейските граждани.

И спазихме обещанието си. Не се отклонихме от посоката си по шестте приоритета, които определихме в началото на мандата, като същевременно намерихме решения на някои от най-големите изпитания, пред които Европа някога е била изправена.

Независимо дали става въпрос за борбата със световната пандемия, приемането на мерки срещу екстремни събития, свързани с изменението на климата, реакцията на бруталната военна агресия на Русия срещу Украйна или управлението на най-тежката енергийна криза от десетилетия насам, ние запретнахме ръкави и посрещнахме лице в лице извънредните предизвикателства. Въпреки натиска от многобройните настоящи кризи тази Комисия успя да гледа към бъдещето и да се справи с ключови предизвикателства пред идните поколения европейци. Показахме, че нашият Съюз функционира най-добре, когато сме смели.

Такава е историята на Комисията „Фон дер Лайен“ 

Решително управление на кризи

Победа над пандемията

Защита на живота, поминъка и европейската икономика

Двигател на възстановяването на Европа

Твърд отговор на руското нашествие в Украйна

Единна, силна и решителна подкрепа за Украйна

Укрепване на способностите на Европа за устойчивост, сигурност и отбрана

Общи решения в отговор на най-тежката енергийна криза от десетилетия насам

Предоставяне на подкрепа в случай на бедствие

Увеличаване на капацитета на Европа за предоставяне на жизненоважна подкрепа на държавите, засегнати от бедствия

Поддържане на курса по нашите приоритети

Европейски зелен пакт

Стратегия за растеж, която опазва климата

Изграждане на лидерството на Европа в областта на цифровите технологии

Осигуряване на възможности за гражданите и предприятията да се възползват от новите технологии

Практически подход за насърчаване на промишлената конкурентоспособност на Европа

Нашата социална пазарна икономика

Конкурентоспособност на социалната пазарна икономика въз основа на уменията и благосъстоянието на нашите работници

Борба с незаконната миграция

Общ подход на ЕС към миграцията и убежището, основан на солидарност, отговорност и зачитане на правата на човека.

Укрепване на демокрацията и върховенството на закона

Даване на приоритет на принципите на правовата държава и нов тласък на европейската демокрация

По-силна и по-смела Европа на световната сцена

Съвместна работа с приятели и партньори за решаване на глобални предизвикателства

Работим заедно като Съюз

Всеки ден от началото на мандата настоящата Комисия работи за една по-обединена и по-силна Европа. У дома заедно преодоляхме безпрецедентни кризи.

На световната сцена нашият подход „Екип Европа“ даде възможност на ЕС да действа по-стратегически, по-решително и по-единно.

През целия този мандат станахме свидетели на създаването на истински геополитически съюз — подкрепа за Украйна, отстояване на позиция против агресията на Русия, насърчаване на основания на правила ред и инвестиране в партньорства.

Обещахме да бъдем смели и амбициозни. Спазихме обещанието си и постигнахме резултати.