Lehet, hogy egy grafika erről: térkép és szöveg

Днес страната на минералните извори, кубчето Рубик и вкусния гулаш  поема председателството на Съвета на ЕС за втората половина на годината!В следващите 6 месеца Унгария ще съсредоточи усилията си върху седем тематични области:

 повишаване на конкурентоспособността на ЕС

 укрепване на отбранителната политика на ЕС

 осигуряване на последователна и основана на заслугите политиката на разширяване

 пресичане на незаконната миграция

 определяне на бъдещето на политиката на сближаване

 насърчаване на ориентирана към земеделските стопани селскостопанска политика на ЕС

 преодоляването на демографските предизвикателство

Унгария поема ротационното председателство на Съвета за втори път, като продължава работата на предишното (Белгия ), преди да предаде щафетата на следващото (Полша ).

Можете да следите тук.