електромобили с акумулаторни батерии

Европейската комисия наложи временни изравнителни мита върху вноса на електрически превозни средства с акумулаторни батерии от Китай. Това става девет месеца след началото на разследването за нелоялни субсидии. 

Въз основа на разследването Комисията стигна до заключението, че веригата за създаване на стойност за електрически превозни средства в Китай се ползва от нелоялно субсидиране, което създава опасност от икономическа вреда за производителите на електрически автомобили в ЕС. Разследването разгледа също така вероятните последици и въздействие на тези мерки върху вносителите, ползвателите и потребителите на електрически автомобили в ЕС. 

Консултациите с китайското правителство се засилиха през последните седмици след размяна на мнения между изпълнителния заместник-председател Валдис Домбровскис и китайския министър на търговията Уанг Вентао. Контактите продължават на техническо равнище с оглед на постигането на решение, съвместимо с правилата на Световната търговска организация, което да отговаря адекватно на опасенията, изразени от Европейския съюз.

Всички подробни констатации от разследването са отразени в регламента за изпълнение, който е публикуван в Официалния вестник на ЕС. 

Тези временни мита ще се прилагат от 5 юли 2024 г. за максимален срок от четири месеца. В рамките на този срок трябва да се вземе окончателно решение относно окончателните мита чрез гласуване от държавите членки на ЕС. Когато бъде прието, това решение ще направи митата окончателни за период от пет години.