Официален сайт EUROPE DIRECT

Центрове на EUROPE DIRECT в България:

  • срещнете се с експерт по въпросите на Европейския съюз
  • задайте въпроси за ЕС
  • обсъдете бъдещето на ЕС
  • намерете други източници на информация и информационни мрежи

EUROPE DIRECT Blagoevgrad (upon appointment)

23 Todor Aleksandrov Str. 2700 Blagoevgrad Bulgaria

00359 73 885017

http://www.europedirect.cci-bl.org

https://www.facebook.com/eudirect.blagoevgrad

EUROPE DIRECT Burgas (upon appointment)

9 Bulair Str., fl. 1 8000 Burgas Bulgaria

00359 56 810072

http://www.europedirect-burgas.com

EUROPE DIRECT Dobrich (upon appointment)

3 Bulgaria blvd. 9300 Dobrich Bulgaria

00359 58 601 472

https://ec.europa.eu/bulgaria

EUROPE DIRECT Dupnitsa (upon appointment)

14 Dora Gabe str. 2600 Dupnitsa Bulgaria

00359885186382

https://ec.europa.eu/bulgaria

EUROPE DIRECT Gabrovo (upon appointment)

30 Bryanska Str. 5300 Gabrovo Bulgaria

359 66 803142

http://www.europedirect-gabrovo.info

EUROPE DIRECT Plovdiv (upon appointment)

15 Konstantin Fotinov Str. 4000 Plovdiv Bulgaria

359 32 628 374

http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/

EUROPE DIRECT Ruse (upon appointment)

3 Dimitar Atanasov Str. 7002 Ruse Bulgaria

359 887 933 949

http://www.ruse-direct.eu

EUROPE DIRECT Shumen (upon appointment)

6 “Oborishte” Str. 9700 Shumen Bulgaria

359 887740105 / 359 899 871 199

http://www.europedirect-shumen.eu

EUROPE DIRECT Smolyan (upon appointment)

14 Bulgaria Str. 4700 Smolyan Bulgaria

359 301 81433

http://www.horizonti.eu/europe-direct/

EUROPE DIRECT Stara Zagora (upon appointment)

127 Gen. Stoletov Str. 6000 Stara Zagora Bulgaria

359 42 605007

http://www.europedirect.szeda.eu

EUROPE DIRECT Varna (upon appointment)

53 “Preslav” str. 9000 Varna Bulgaria

0035924719818

https://ec.europa.eu/bulgaria/

EUROPE DIRECT Vidin (upon appointment)

93 Hristo Botev Str. 3700 Vidin Bulgaria

359 889 451 247

http://www.europedirect-vidin.eu

EUROPE DIRECT Vratsa (upon appointment)

24 Hristo Botev Str. 3000 Vratsa Bulgaria

359 92 660271

http://europedirect.cci-vratsa.org/

Институции, органи и агенции  на ЕС – информация за контакти и посещения:

Съвет на Европейския съюз
Съд на Европейския съюз
Европейска централна банка (ЕЦБ)
Европейска комисия
Европейски комитет на регионите
Европейски съвет
Сметна палата на ЕС
Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)
Европейски надзорен орган за защита на данните
Европейски икономически и социален комитет
Европейска служба за външна дейност
Европейска инвестиционна банка
Европейски омбудсман
Европейски парламент (Брюксел)
Европейски парламент (Люксембург)
Европейски парламент (Страсбург)

Агенции

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори(ACER)
Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)
Служба на Общността за сортовете растения(CPVO)
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)
ECSEL Joint Undertaking
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура(EACEA)
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(EU-OSHA)
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(EASO)
Европейска агенция за авиационна безопасност(ЕААБ)
Европейски банков орган(EBA)
Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(ECDC)
Европейски център за развитие на професионалното обучение(Cedefop)
Европейска агенция по химикалите(ECHA)
Европейска агенция по отбрана (EDA)
Европейска агенция за околната среда (EAОС)
Европейска агенция за контрол на рибарството(EFCA)
Европейски орган за безопасност на храните(EОБХ)
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(Eurofound)
Европейска агенция за ГНСС (GSA)
European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Европейски институт за равенство на половете(EIGE)
Европейският институт за иновации и технологии(EIT)
ЕОЗППО(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)
European Labour Authority (ELA)
Агенция за опазване на морския транспорт(EMSA)
Европейска агенция по лекарствата(EMA)
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите(ЕЦМНН)
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания(ERCEA)
Европейски орган за ценни книжа и пазари(ЕОЦКП)
Европейска фондация за обучение(ETF)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Европейска агенция за фундаментални права(FRA)
Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи(eu-LISA)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол)
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Европейски институт за изследване на сигурността(ЕИИС)
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO)
Сателитен център на Европейския съюз(Satcen)
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия(EASME)
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“
IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи(INEA)
Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Изпълнителна агенция за научни изследвания(REA)
Съвместно предприятие SESAR
Единен съвет за преструктуриране(ЕСП)
Център за преводи за органите на Европейския съюз(CdT)

One thought on “Полезни връзки”

  1. Good post. I learn something more difficult on completely different blogs everyday. It’ll always be stimulating to learn content material from different writers and follow a bit of one thing from their store. I’d favor to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

Leave a Reply