Мария Габриел: Полезните взаимодействия между програмите засилват ефективността на инвестициите в наука и иновации

Как да се постигнат полезни взаимодействия при финансирането на научните изследвания и иновациите разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с министрите на науката на Европейския съюз на заседанието на Съвета по конкурентоспособност в Прага. Тя приветства предоставената възможност от Чешкото председателство темата за полезните взаимодействия да бъде в центъра на днешния дебат и отбеляза: „Имаме множество от програми в подкрепа на науката и иновациите, но полезните взаимодействия между…

Европейската комисия предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки.  Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в случай на по-нататъшно ограничаване или пълно спиране на доставките, като…

ЕС укрепва европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки

Европейската комисия прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Акт за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки за 2022–2024 г. Както бе обявено в Съвместното съобщение за недостига на инвестиции в отбраната през май, Комисията изпълнява ангажимента си да създаде краткосрочен инструмент на ЕС за укрепване на европейските промишлени мощности в областта на отбраната чрез съвместни обществени поръчки от…

ЕС дава над 110 милиона евро за модернизация на железопътен коридор в Западна България

Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница. Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната линия свързва Западна България със Сърбия и е част от транспортния коридор, свързващ Турция със Западна и Централна Европа.…

По-строги правила в ЕС за медицинска безопасност на субстанциите от човешки произход

С предложението си от днес за нови правила за повече безопасност и качество на субстанциите от човешки произход Европейската комисия прави поредната си стъпка към изграждането на стабилен Европейски здравен съюз. С това предложение гражданите ще се чувстват по-спокойни при даряването или получаването на жизненоважни субстанции от човешки произход (СЧП): от кръв до тъкани и клетки, а така също и кърма или микрофлора. По-конкретно новият…