ЕС приема 13-и пакет от санкции срещу Русия

Европейската комисия приветства приемането на 13-ия пакет от санкции срещу Русия, одобрен от правителствата на ЕС. Две години след бруталното нахлуване на Русия в Украйна подкрепата на ЕС за украинския народ остава непроменена. Европа е обединена и решена да продължи да защитава своите ценности и основополагащи принципи. Всяко евро, което Русия губи, е от значение. Затова усилията не бива да отслабват. Комисията ще продължи да подкрепя държавите…

Европейската комисия предлага намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени редица краткосрочни и средносрочни мерки, които могат да бъдат предприети. Това ще послужи като основа за дискусии и…

EК инвестира над 233 млн. евро в стратегически проекти за околна среда и климат в 10 държави, включително България

Европейската комисия обяви финансиране в размер на повече от 233 милиона евро в дванадесет нови стратегически проекти в 10 държави членки по програмата LIFE в подкрепа на изпълнението на амбициите в областта на околната среда и климата по Европейския зелен пакт. Отпуснатото финансиране за дванайсетте проекта ще подпомогне България, Чехия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Литва, Австрия, Полша и Финландия да постигнат своите национални цели в областта на околната среда…

Междинна оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия представи междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента на ЕС за възстановяване, който е в основата на плана NextGenerationEU на стойност 800 милиарда евро. Междинната оценка показва как МВУ е постигнал целите си до момента. През целия си жизнен цикъл МВУ, чрез националните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ), стимулира осъществяването на инвестиции и реформи, които ще доведат до положителна промяна за гражданите, бизнеса и…

ЕК представи инициативи за цифровите инфраструктури от следващо поколение

Европейската комисия представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Усъвършенстването на цифровите мрежови инфраструктури и услуги е важно за икономическата конкурентоспособност, а бързата, сигурна и достъпна свързаност е от значение за внедряването на технологиите от следващо поколение като телемедицина, автоматизирано шофиране, прогнозна поддръжка на сгради, прецизно земеделие и др. Този пакет за цифрова свързаност има за цел да започне…