Дейности и услуги за гражданите:

Европа Директно – Пловдив предлага своите услуги на широката общественост в специално оборудван и с пряк достъп приемна, която се намира на лесно и удобно място в центъра на града – ул.”Константин Фотинов” 15 .
Центърът предоставя информационни услуги за всички групи хора, съобразени с местните и регионални нужди, което ще позволи на обществеността да получава информация, съвети, помощ и отговори на въпроси за Европейския съюз, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране.
Центърът е на разположение на гражданите от понеделник до петък с работно време от 09:00 до 17:30 ч.

Европа Директно – Пловдив предлага различни възможности да получите информация и съдействие:

  • Основна информация по въпроси свързани с ЕС
  • Безплатен достъп до интернет, сайтове на европейския съюз
  • Безплатна богата библиотека с информация за европейски програми
  • Консултации по конкретни въпроси на европейска тематика
  • Подкрепа на гражданите за осъществяване на обратна връзка с Европейските институции и агенции
  • Обучителни семинари, конференции и граждански диалог по актуални теми, свързани с ЕС
  • Съдействие при идентифициране на партньор
  • Съдействие при организиране на обществени прояви, свързани с ЕС

Също така можете да отправите свои запитвания и да получите информация и консултации по въпроси относно Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти за сътрудничество или насоки за това къде можете да намерите подходящи материали, по електронната ни поща: eudirect.plovdiv@centerbg.org

Молим Ви, след проведена консултация по въпроси относно Европейския съюз, неговите институции, политики и инструменти, да попълните анкетната карта за удовлетвореност: Анкета 

Leave a Reply