За нас

EUROPE DIRECT – Plovdiv

 

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv е част от Европейската и Българска национална мрежа EUROPE DIRECT. Проектът EUROPE DIRECT – Plovdiv се реализира от

Център ”Образование за демокрация”.

251682_10150245125832525_143611297524_7848478_6139569_n

Информационните центрове служат като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира от 2008 г. в 11 центъра с подкрепата на ЕК. От 2013 г. информационните центрове са вече 15.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

EUROPE DIRECT – Plovdiv е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство , за да се възползват напълно от него.

Центърът съдейства за задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях. Чрез EUROPE DIRECT – Plovdiv можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София в Брюксел и Европейските институции.  Да потърсите информация и съдействие от трети институции, организации и експерти.

Центърът осигурява и разпространява безплатно официалните издания на ЕС; издания на Представителството на Европейската комисия; общи и специализирани издания на eвропейските институции; периодични издания.

Информационният център EUROPE DIRECTPlovdiv ще допринесе за повишаване на информираността и насърчаване активността  на населението в Област Пловдив по отношение политиките на Европейския съюз и европейското гражданство.

Експертите на EUROPE DIRECT -Plovdiv работят с граждани, представители на неправителствения сектор и бизнеса в офисите си. Може да направите и запитване на електронната поща: eudirect.plovdiv@centerbg.org

(Europe Direct София)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.