По-строги правила за борба с трафика на хора в ЕС

На 14 юли влиза в сила преразгледаната Директива на ЕС за борба с трафика на хора, с която се въвеждат по-строги правила в тази материя, след като през януари 2024 г. съзаконодателите постигнаха политическо споразумение за по-ефективна борба с трафика на хора. Преразгледаната Директива е базирана на предложение на ЕК от 2022 г. Преразгледаните правила ще осигурят по-силни инструменти за правоприлагащите и съдебните органи за разследване и наказателно преследване на…

ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро в подкрепа на енергийния сектор в България

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, българска схема в размер на 142 млн. евро (278 млн. лв.) за подпомагане на енергийния сектор. Схемата има за цел да облекчи част от разходите на дружествата, които съхраняваха природен газ в подземното газохранилище „Чирен”, за да се помогне на България да постигне целите си за запълване на 80% преди началото на отоплителния сезон през ноември 2022…

Предварително становище на ЕК за нарушения на платформата „Х”

Европейската комисия информира платформата „Х” за предварителното си становище, че „Х” е в нарушение на Законодателния акт за цифровите услуги в области, свързани с тъмни модели, прозрачност на рекламата и достъп до данни за изследователите. Комисията публикува предварителни констатации за несъответствие по три оплаквания: „X” проектира и експлоатира своя интерфейс за „проверените профили” със „синия контролен знак” по начин, който заблуждава потребителите. Това оказва отрицателно въздействие върху способността…

ЕК инвестира 126.9 млн. евро в 26 нови проекта за опазване на океани и води до 2030 г.

Европейската комисия обявява инвестиции в размер на 126,9 милиона евро в 26 нови проекта, допринасящи за мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води“. В проектите участват 346 бенефициери от 35 държави, включително България, сред които: малки и средни предприятия, научноизследователски институции, местни органи, висши или средни учебни заведения. Действията ще се осъществяват в Балтийско и Северно море, река Дунав и Черно море, Средиземно море и Атлантическия…

Приемат се кандидатури за членове на Съвета по технологии за авангардни материали

Европейската комисия отправи покана за представяне на кандидатури за членове на новия Съвет по технологии за авангардни материали. Тази група на високо равнище ще координира усилията за посрещане на бъдещите нужди от авангардни материали в Европа и е от ключово значение за изграждането на единна екосистема за авангардни материали. Съветът ще осигури лидерство в насърчаването на научните изследвания, ускореното внедряване на иновациите и ще отговори…