Предложения за мащабна реформа на правилата за хуманно отношение към животните в ЕС

Европейската комисия предложи най-мащабната реформа за последните 20 години на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на превоз. Също така се предлагат за първи път нови правила за хуманно отношение към кучетата и котките, които се развъждат, отглеждат и търгуват като домашни любимци за икономически цели. Относно правилата за транспортирането на животни се предлага: Съкращаване на времето за пътуване: при дълги пътувания животните трябва…

EК и Върховният представител призовават за действия срещу всички форми на омраза

Европейската комисия и Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност приеха съобщение „Няма място за омраза: Европа, обединена срещу омразата”. Това е призив за действиe към всички европейци да се противопоставят на омразата и да дадат предимство на толерантността и уважението. През последните седмици Европа преживява тревожно нарастване на речта на омразата и престъпленията от омраза и доказателствата сочат, че…

ЕК обяви набор от мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС

Във връзка с 30-ата годишнина от учредяването на гражданството на Европейския съюз, въведено с влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейската комисия представи пакет от мерки за укрепване на правата, произтичащи от европейското гражданство в целия Съюз. Пакетът съдържа предложение за изменение на Директивата за консулската закрила с цел по-добра защита и подкрепа на гражданите на ЕС в чужбина по време на криза. Предложенията включват мерки за:…

Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране

Европейската комисия приветства предварителното споразумение, постигнато миналата нощ между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти. Той ще спомогне за налагането на устойчивите продукти като обща норма на пазара в ЕС, като ги направи по-дълготрайни, с по-ефективно използване на енергията и ресурсите, улесняване на ремонта и рециклирането, намаляване на броя на веществата, пораждащи безпокойство, и включване на повече рециклирано съдържание. Новите изисквания…

Обзор на образованието и обучението за 2023 г.

Все повече млади европейци получават висше образование, а броят на преждевременно напускащите образователната система намалява, показва Обзорът на образованието и обучението за 2023 г. – годишен доклад на Европейската комисия за състоянието на образователните системи и обучението в държавите членки на ЕС. Обзорът бе представен в рамките на Европейската среща на върха по въпросите на образованието в Брюксел от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и…