ЕК изяснява правното тълкуване на формсажорни обстоятелства за земеделските стопани

Европейската комисия прие съобщение с разяснения за използването на понятията непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор в случаи на непредвидими и екстремни метеорологични явления. Комисията изяснява правното тълкуване на тези понятия с цел да подсигури плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП) за засегнатите земеделски стопани. Съобщението е част от действията на ЕК в отговор на опасенията на земеделските стопани за намаляване на административната тежест и гарантира еднакво…

Влизат в сила по-високи мита на ЕС върху руски и беларуски продукти

Съветът на ЕС прие регламент за значително увеличаване на митата върху вноса в ЕС на определени продукти от Русия и Беларус. Това е следствие от предложението на Европейската комисия от 22 март 2024 г. Мерките имат за цел да попречат на вноса в ЕС на зърнени култури, сред които маслодайни семена и производни продукти, сушен грах и др., без да се засяга износът за трети държави и…

СЕДМИЦА НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС

В периода 6-8 юни 2024 г. Институтът по отбрана и Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН) организират ХЕМУС 2024 – СЕДМИЦА НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС, под егидата на Белгийското председателство на Съвета на ЕС в рамките на Международното изложение за отбранителни услуги и продукти „ХЕМУС 2024“, гр. Пловдив. Седмицата на научни изследвания и иновации ще отбележи 155-ата годишнина от създаването на…

ЕК създаде Европейска служба за изкуствен интелект

Европейската комисия разкри Служба за изкуствен интелект (ИИ), която има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, и ограничава рисковете от неговото използване. Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за изкуствения интелект – първия в света всеобхватен закон в тази област, който влиза в сила в края на юли…

Евробарометър: мнозинството европейци са загрижени за околната среда

Според ново проучване на Евробарометър на тема „Отношението на европейците към околната среда”, публикувано днес, гражданите на ЕС продължават да изразяват висока степен на загриженост за околната среда, чието опазване според тях е проблем, който ги засяга лично. Повече от три четвърти от анкетираните в проучването заявяват, че въпросите, свързани с околната среда, оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие и здраве. 84% от респондентите са съгласни,…