Делегация на Европейската комисия ще посети успешни проекти с европейско финансиране

В периода 28 ноември – 2 декември в България пристига на екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика” на Европейската комисия по покана на българските власти. Начело на делегацията ще бъде г-жа Анес Монфре, началник на отдела за България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход на трите държави. За България…

Мария Габриел: Сътрудничеството между индустрията и науката е двигател за Европа лидер в иновациите

В Мюнхен българският еврокомисар Мария Габриел и проф. д-р Johann-Dietrich Wörner дадоха начало на новия Европейски консултативен съвет за иновациите. Съветът за иновации ще обедини индустрията и нейния принос с иновационната програма на Мария Габриел. Водещата институция е Немската академия за наука и инженерство Acatech. Тя ще ръководи инициативата, като в диалог с представители на индустрията, науката и финансите се цели да бъде ускорено изпълнението…

Инвестиция за България от 121 млн. евро по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Европейската комисия прие програмите по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за България и Германия. Общият размер на отпуснатите за България средства, които обхващат този шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро. Всички подпомагани дейности ще допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата. Средствата по програмата…

ЕП приема знакови правила за равенството между половете в управителните съвети

40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата Новите правила няма да се отнасят за малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители До юли 2026 г. всички големи дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, ще трябва да вземат мерки за увеличаване на броя…

Мария Габриел: Сътрудничеството между индустрията и науката е двигател за Европа лидер в иновациите

В Мюнхен българският еврокомисар Мария Габриел и проф. д-р Johann-Dietrich Wörner дадоха начало на новия Европейски консултативен съвет за иновациите. Съветът за иновации ще обедини индустрията и нейния принос с иновационната програма на Мария Габриел. Водещата институция е Немската академия за наука и инженерство Acatech. Тя ще ръководи инициативата, като в диалог с представители на индустрията, науката и финансите се цели да бъде ускорено изпълнението…