Нова инициатива “Здравословен начин на живот за всички” обяви еврокомисар Мария Габриел

764,4 милиона евро европейско финансиране за проекти в подкрепа на здравословния начин на живот По време на официалното откриване на Европейската седмица на спорта българският еврокомисар Мария Габриел стартира общоевропейска кампания “Здравословен начин на живот за всички”. Инициативата ще се провежда в рамките на две години и ще осигури финансиране в размер на 764,4 милиона евро по програмите „Еразъм+”, „Хоризонт Европа” и „EU4Health” в подкрепа…

Европейската комисия предлага стандартно зарядно устройство за електронните устройства

Европейската комисия предприема важна стъпка срещу генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за решаване на неудобствата, които причиняват на потребителите разнообразните и несъвместими зарядни устройства. Многогодишното доброволно сътрудничество с отрасъла сведе броя на видовете зарядни устройства за мобилни телефони от 30 на 3 през последното десетилетие, но това не доведе до цялостно решение. Сега вече Комисията предлага законодателен акт, с който да…

Производства за установяване на нарушения от месец септември

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са в следните области: Ø  Околна среда и рибарство Комисията призовава България да изпълни задълженията си за докладване съгласно Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). Съгласно тази директива държавите членки са длъжни…

Според ново проучване на Евробарометър европейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите” показва, че 9 от всеки 10 граждани на ЕС смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Гражданите очакват редица технологии, които понастоящем са в процес на разработване, да окажат положително въздействие върху нашия начин на живот през следващите 20 години, като това са по-специално слънчевата енергия (92 %),…

Начало на ежегоден Ден на биологичното производство в ЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват началото на ежегоден „Ден на биологичното производство в ЕС”. Трите институции подписаха съвместна декларация, с която отсега нататък датата 23 септември се установява като Ден на биологичното производство в ЕС. Това е в изпълнение на Плана за действие за развитието на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., в който беше обявено установяването на такъв ден с цел повишаване на…