Първият робот за дезинфекция срещу COVID-19 от ЕС пристига в България

На 3 август (вторник) в Пловдив ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов ще участва в церемония в УМБАЛ „Свети Георги” по приемането на първия специализиран робот за дезинфекция срещу коронавирус, доставен по линия на общата поръчка на Комисията за различни болници в Европейския съюз. Освен ръководството на болницата на събитието ще присъстват представители на Министерството на здравеопазването, Посолството на Кралство Дания, на фирмата доставчик на роботите…

Бюлетин “Европа директно – Пловдив”, брой 100

Уважаеми партньори, колеги и приятели, Излезе  юбилейният 100-тен брой на бюлетин „Европа директно – Пловдив”. Желаем ви приятно пътешествия с новините от Европа през м. юли. От тук може да изтеглите: Бюлетин_100

Интерактивна карта показва капацитета за производство на ваксини в ЕС

Европейската комисия публикува интерактивна карта, която показва капацитета за производство на ваксини срещу COVID-19 в ЕС по цялата верига на доставки. Картата се основава на данни, получени от работната група за промишлено разрастване на производството на ваксини срещу COVID-19, на данни, събрани по време на събитията и срещите за намиране на партньори, организирани от Комисията през март, на публично достъпна информация и такава, споделена от държавите членки. Тези…

Прилагане правото на ЕС по време на пандемия – годишен доклад на Европейската комисия

През 2020 г. Европейската комисия е започнала общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо държавите членки на ЕС. Това представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2019 г., когато броят на новите случаи беше 797. През 2020 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Дания, Финландия, Ирландия и Нидерландия, а…

Опростяване правилата за държавна помощ и нови възможности в подкрепа на възстановяването от пандемията

Европейската комисия прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки да изпълняват определени мерки за помощ без предварителен контрол от страна на Комисията. Става дума за мерки като: 1.   операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU; 2.   проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРД), получили печат за високи постижения по „Хоризонт 2020″ или…