Новини от категория Актуално

Комисията по транспорт на ЕП подкрепя споразумението с министрите на ЕС

Споразумение между преговарящите от ЕП и Финландското председателство относно реформата в сектора на автомобилния транспорт бе одобрено от комисията по транспорт и туризъм на ЕП във вторник. Изменените правила за командированите превозвачи, времето за почивка на превозвачите и по-стриктните правила за каботаж (временно превозване на стоки от превозвачи, установени извън приемащата държавата членка), имат за цел да […]

Покана за предложения за европейската мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение. Поканата има за цел да избере кандидат от Белгия, Чехия, Гърция, Ирландия и Нидерландия, с който Cedefop ще сключи 46-месечно рамково споразумение за партньорство. Европейският център за […]

Покани за безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави

В Официалния вестник на ЕС от 14 януари са публикувани покани за представяне на предложения относно предоставяне на безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави. Едната покана се отнася за Обикновени програми, а другата за Многонационални програми. Общата цел на мерките за […]

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният на 14 януари 2020 г. план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — ще […]

Парламентът подкрепя Европейския зелен пакт и призовава за по-високи амбиции

Евродепутатите приветстват планът на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. За това е необходима по-висока цел за намаление на емисиите от 55% Подкрепа за амбициозен устойчив инвестиционен план за постигането на целите на Зеления пакт Евродепутатите подкрепят Европейския зелен пакт, но подчертават предизвикателствата, включително справедлив и приобщаващ преход и необходимостта […]