Държавна помощ: Европейската комисия одобрява увеличение на капитала на Фонда на фондовете в размер на 11,2 млн. евро

Европейската комисия одобри увеличение на капитала на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) в размер на 11,2 млн. евро (21,9 млн. лева), поискано от българската държава. ФМФИБ ще инвестира помощта, получена чрез увеличаване на капитала, на свой риск, за да издава гаранции по заеми, отпуснати от финансови посредници на малки и средни предприятия (МСП). Въз основа на информацията, предоставена от България, гаранциите ще попаднат в рамките на…

Европейската комисия проправя пътя за по-нататъшна цифровизация на правосъдните системи на ЕС

Европейската комисия прие няколко инициативи за цифровизиране на правосъдните системи в ЕС, за да станат те по-достъпни и по-ефективни. Основната цел на мерките е цифровите комуникационни канали да започнат да се използват по подразбиране при трансгранични съдебни дела, като по този начин се изпълни на практика един от приоритетите, определени в миналогодишното съобщение относно цифровизацията на правосъдието.  В рамките на вътрешния пазар на ЕС днес редица правни…

Европейската комисия предлага временни мерки за справяне с извънредната ситуация по външната граница с Беларус

Европейската комисия представя набор от временни мерки в областта на убежището и връщането, за да помогне на Латвия, Литва и Полша да се справят с извънредната ситуация на външната граница на ЕС с Беларус. Мерките ще позволят на тези държави членки да въведат бързи и организирани процедури, за да могат да управляват ситуацията, при пълно зачитане на основните права и международните задължения, включително принципа на…

Глобален портал (Global Gateway) – стратегията на Европейския съюз за насърчаване на устойчивите връзки по света

Европейската комисия и върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност стартират „Глобален портал” (Global Gateway) – новата европейска стратегия за насърчаване на интелигентни, чисти и сигурни връзки в областта на цифровите технологии, енергетиката и транспорта и за укрепване на здравните, образователните и научноизследователските системи в целия свят. Това означава устойчиви и надеждни връзки, които работят за хората и планетата за справяне…

Европейската комисия призовава за ускоряване на ваксинирането, поставяне на бустерни дози, бдителност и бърз отговор на варианта Омикрон

Европейската комисия предлага общ и координиран подход на ЕС за ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с новата вълна от COVID-19 в много държави членки през тази есен. Бързото нарастване на броя на заразените и подновеният натиск върху болниците налагат предприемането на спешни и решителни действия. Новата потенциална заплаха от варианта Омикрон засилва тези опасения и подчертава колко важно е да се вземат мерки срещу пандемията,…