Солидарност на ЕС с Украйна: една година временна закрила за хората, бягащи от руската агресия

Европейската комисия прие съобщение относно Директивата за временната закрила. Директивата беше задействана за първи път на 4 март 2022 г. в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. Оттогава насам близо 4 милиона души получиха незабавна закрила в ЕС, над 3 милиона от които през първата половина на 2022 г. Всички регистрирани лица имат право на достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Реакцията на ЕС на войната…

Насоки на ЕК за фискалната политика за 2024 г.

Европейската комисия представи насоки към държавите членки на ЕС относно  координацията на фискалната политика с оглед на предизвикателствата, пред които са изправени публичните финанси и икономиката. Като цяло фискалните политики следва да са насочени към осигуряването на средносрочна устойчивост на обслужването на дълга, а също и към насърчаването на устойчив и приобщаващ икономически растеж във всички държави членки. Актуализираните насоки ще продължат да отразяват световната икономическа ситуация,…

Мария Габриел: „Жените са новатори” е послание за опит, постижения и визия

Кампанията „Жените са новатори” ще даде видимост на постиженията на жените предприемачи в ЕС На Международния ден на жената, българският еврокомисар Мария Габриел стартира нова инициатива, посветена на жените и момичетата в науката и иновациите – „Жените са новатори”. Комисар Габриел стартира кампанията в Брюксел на първата по рода си среща на върха на „Европейския форум за жени иноватори”, в която се включиха жени предприемачи…

Мария Габриел: Учителите са приоритет в Европейското образователно пространство

България участва в 4 от 16-те нови проекта за европейски учителски академии Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на 16 нови учителски академии по време на Съвета на министрите на ЕС по образование в Брюксел. Европейските академии за учители се реализират по програма „Еразъм +” като създаването им е едно от ключовите действия в инициативата на комисар Габриел за изграждане на Европейско образователно пространство до…

Европейската комисия представя предложения за повишаване на безопасността на движението по пътищата

Европейската комисия представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план. С помощта на новите правила ще се повиши безопасността за всички участници в движението и ще се спомогне за това ЕС…