Промени в климата: ЕС поставя акцент върху чистата енергия

>

Парламентът иска да ограничи рисковете от климатичните промени, като залага на подобрена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.

През 2016 г. Европейската комисия представи набор от предложения за стимулиране на производството на чиста енергия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива и насърчаване на домакинствата да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Законодателният пакет включва три предложения: за възобновяемите източници на енергия, за енергийната ефективност и за механизъм за контрол. През юни 2018 г. представители на Парламента и Съвета постигнаха споразумения за окончателните текстове, които подлежат на официално одобрение в двете институции.

Възобновяеми източници

Делът на енергията, добита от възобновяеми източници, се е увеличил двойно като процент от общото производство – от около 8,5% през 2004 г. на 17% през 2016 г. Европейският съюз е на път да постигне формулираната цел за дял от 20% до 2020 г.

През 2014 г. държавите в ЕС се споразумяха за нова цел от 27% към 2030 г., а сега законодателните органи на европейско ниво заявяват, че делът трябва да бъде 32%.

Парламентът и Съветът също така се споразумяха да утвърдят правото на хората да произвеждат, складират и потребяват своя собствена енергия от възобновяеми източници, без да дължат такси и данъци на властите.

Научете какъв е делът на добиваната енергия от възобновяеми изтоници в отделните страни от ЕС.

Енергийна ефективност

Подобрения в енергийната ефективност могат не само да намалят емисиите на въглероден диоксид, но и годишните разходи на ЕС за внос на енергия, които към момента се равняват на около 350 млрд. евро годишно. Ето защо Парламентът и Съветът се договориха да бъде зададена обвързваща цел за ограничаване на енергийното потребление в целия ЕС с 32,5% до 2030 г.

Една от областите, в които е възможен значителен напредък, е отоплението и охлаждането на сгради. Тези дейности поглъщат около 40% от потребяваната енергия в ЕС. През април 2018 г. Парламентът прие нови правила за енергийната ефективност на сградите, според които държавите-членки трябва да подготвят дългосрочни стратегии за подкрепа на обновяването на жилищни и нежилищни сгради. Целта е до 2050 г. сградите в ЕС почти да не консумират енергия, която не е произведена на място.

Научете повече за политиката на ЕС за “по-умни” и екологични домове.

През 2017 г. Парламентът гласува за опростяване на етикетите за енергийна ефективност на домашните уреди – от лампи до телевизори и прахосмукачки. Това позволява на потребителите да сравняват по-лесно при покупка кои уреди спестяват енергия.

Механизъм за контрол

Депутатите и министрите в Съвета се договориха относно изграждането на механизъм за контрол върху напредъка по постигане на целите на ЕС за околната среда и климата за 2030 г. и по процедура за сътрудничество, в случай че някоя страна не успява да изпълни задълженията си.

Източник: Европейски парламент