Регионална работна среща на европейските информационни мрежи в Пловдив

>

На 04 октомври 2018 г. по инициатива на „Националната EURES мрежа“ към ДРСЗ, Информационен център „Европа директно – Пловдив“ и Enterprise Europe Network – Пловдив проведоха регионална работна среща на своите екипи за взаимно представяне на приоритетите и дейностите си и обсъждане на бъдещи възможности за сътрудничество и съдействия.

1 DSCN5409 DSCN5411 DSCN5419 DSCN5425 DSCN5435 DSCN5438 DSCN5461 DSCN5462 DSCN5463