22

На 18 ноември ИЦ “Европа директно – Пловдив” проведе дискусионна среща с млади хора от града ни. На срещата бяха представени целите и услугите, които предоставя „Информационен център Europe Direct – Пловдив” и мрежата „Europe Direct” в България и Европа. Дейностите, които се реализират на местно и регионално равнище и източници за информация за ЕС. Извърши се и презентация на 10-те приоритета на ЕС, като се акцентира на приоритета, усилията и ролята на ЕК за – „Нови стимули за работни места, растежа и инвестициите”. След презентациите се проведе дискусия с младите хора и търсене на обратна връзка за сферите на интересите им в информационното осигуряване по теми за ЕС и идеи, отношения и загриженост към приоритетите на ЕС.

За да разгледате снимки от провелото се събитие посетете Галерията на сайта ни.