20200306PHT74305_originalЕвропейският механизъм за гражданска защита се нуждае от поне 1,4 млрд. евро за периода 2021-2027 г., заяви парламентарната комисия по околна среда на 5 март.

При появата на коронавируса механизмът бе използван за координирането и съфинансирането на спешни доставки на лекарства в Китай и на защитни материали в Италия. Той също така подпомогна репатрирането на европейски граждани от региона на Ухан, Китай, и от круизния кораб „Дайъмънд Принсес“, акостирал на пристанището в Йокохама, Япония.

Засилване на капацитета за отговор на кризи

Когато някоя страна в ЕС не може да се справи с възникнало бедствие, тя може да потърси помощ чрез механизма. Европейската комисия координира отговора и покрива поне 75% от транспортните и оперативните разходи.

През 2019 г. ЕС създаде нов европейски резерв от допълнителни ресурси (RescEU), за да може да оказва директна помощ, ако капацитетът на държавите членки не е достатъчен.

Депутатите в ЕП искат да заделят повече средства през 2021-2027 г. за осигуряване на подготвеност, за да може да бъде закупено оборудване и материали ‒ например, самолети за борба с пожари, специални помпи за отводняване, полеви болници и медицинско оборудване.

Следващи стъпки

Депутатите ще обсъдят и гласуват на пленарно заседание позицията си за програмата на ЕС за гражданска защита за 2021-2027 г. След това те ще започнат преговори със Съвета за окончателно споразумение.