Европейският комисар, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, заедно с министрите на културата и науката и високопоставени представители на държавите членки и на Европейския парламент положиха основите на европейски облак за сътрудничество в областта на културното наследство.

С предвиден бюджет от 110 милиона евро до 2025 г. от „Хоризонт Европа”, облакът за сътрудничество ще бъде уникална инфраструктура, която ще даде възможност за безпрецедентно трансдисциплинарно и широкомащабно сътрудничество между специалисти, като например учени в областта на културното наследство, уредници, архивисти и консерватори.

Това ще осигури авангардни технологии за цифровизация на артефакти, изследване на произведения на изкуството и документиране на данни, като всички те ще постигнат значителен напредък и ще добавят ново цифрово измерение към опазването, консервацията и реставрацията на културното наследство. Целта е да се улесни достъпът до модерни технологии и да се премахнат пречките пред по-малките и отдалечените институции.

„Богатото културно наследство на Европа ще навлезе в ново цифрово измерение с европейския облак за сътрудничество в областта на културното наследство. Тези европейски усилия ще улеснят сътрудничеството между изследователи, уредници и музейни работници, за да се запази нашето културно наследство, да се улесни достъпът до културно съдържание и да се даде възможност на бъдещите поколения да му се наслаждават през идните години. Освен това по този начин ще се предоставят нови възможности на по-малки музеи и културни институции да постигнат напредък в цифровизацията и да работят заедно по съвместни проекти в сигурна и отличаваща се с висок професионализъм работна среда”, заяви комисар Габриел.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 229 58615)

Marietta GRAMMENOU (+32 229 83583)

  
cid:image004.png@01D8549F.264307D0

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725