Днес Европейската комисия, посредством своя Орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), подписа с фармацевтичното дружество GSK рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки за Adjupanrix — ваксина срещу пандемичен грип. 12 държави членки и други държави участват в споразумението за съвместното възлагане на обществени поръчки, по силата на което те могат, ако е необходимо, да закупят до 85 000 000 дози ваксини в случай на пандемия от грип.

Грипната пандемия би била световна епидемия, причинена от нов грипен щам, за който сред човешкото население съществува малък или никакъв имунитет. Въпреки че да се предвиди една грипна пандемия е трудно, важно е да бъдем подготвени.

Подробности ще откриете в съобщението тук.

Лица за контакти с медиите:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)

Célia DEJOND (+32 2 298 81 99)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.