ЧИТАЛИЩЕ “БРАТСТВО 1869” ГР. КЮСТЕНДИЛ ТЪРСИ ДОБРОВОЛЕЦ ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ПРОЕКТ В МАКЕДОНИЯ

>

dobrovolci

Читалище „Братство 1869” реализира съвместен проект с младежкото сдружение „Инфо фронт – Прилеп” от Р. Македония по Европейската доброволческа служба на програма „Еразъм+” с наименование „Info to youth”. Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Дейностите по проекта са с продължителност 3 месеца и ще се провеждат в периода  01.11.2016 – 31.01.2017 в гр. Прилеп, Р. Македония.

Доброволецът трябва да е на възраст от 18 до 30 години и ще работи в македонската организация 3 месеца, като основните му дейности ще са свързани с подпомагането на организацията и екипа в ежедневни дейности, като:

– работа в офис

– участие в езиков курс по македонски език;

– работа по списанието MYG, издавано от организацията;

– разработване на нови проекти;

– участие в срещи и дискусии с младежи от гр. Прилеп

– включване в уроци по Photoshop, уроци по китара и др .;

– представяне на програма „Еразъм +” и Европейската доброволческа служба в училищата и университетите в Прилеп;

– участие в работилници за творческо писане;

– срещи с потенциални доброволци

– подпомагане дейността на Кариерен център и предоставяне на информация на гражданите;

Проектът покрива всички разходи на доброволеца – храна и джобни пари в размер на 150 евро, пътните разходи от и до Прилеп, разходи за настаняване, карта за мобилен телефон и езиков курс по време на проекта.

Желаещите да се включат трябва да изпратят CV/Автобиография /европейски формат/ най-късно до 21.09.2016 г. на е-mail: chitalishte@bratstvokn.org.

За повече информация:

Читалище “Братство 1869”

2500, гр. Кюстендил

ул. “Отец Паисий” 11

тел.: 078/ 526 395,

факс: 078/ 529 195

e-mail: chitalishte@bratstvokn.org

web: http://bratstvokn.org