Ready2Go-Infographics-622x880Европейската комисия стартира пилотния проект Ready2Go, в рамките на който 80 динамични европейски предприятия ще бъдат подкрепени да излязат на нови пазари и да опознаят възможностите за търговия в трети страни. Проектът е ръководен от Промос-Миланската търговска палата, в сътрудничество с EEN. Подкрепата се състои в следните дейности:

• Индивидуално обучение и програма за развитие на бизнес план за интернационализация. Тридневно бучение ще бъде проведено в самото предприятие в периода между юли и август 2017г., като останалата част от обучението ще се проведе дистанционно. Съдържанието на програмата ще бъде определено на база предварително идентифицирани нужди на участниците
• Групови двудневни обучения, които ще се проведат в три европейски града. Всяка фирма ще вземе участие в максимум две обучения, свързани с пазарите, за които е избрана.
• Участие в максимум две от пет брокерски събития (двустранни бизнес срещи) в трети страни с включена фаза на дистанционно търсене на партньори (виртуални срещи). Целта е достигане до напреднала фаза на преговори и намиране на точните бизнес партньори от целевите пазари.

Участието е безплатно, като участниците ще трябва да покрият единствено разходите си за път, които също ще бъдат частно възстановени.

Заинтересованите фирми трябва да изпратят своята апликационна форма и декларация, че фирмата отговаря на критериите за подбор, през сайта на проекта:  www.b2match.eu/ready2go

Кои разходи ще бъдат покрити по проекта?
• за всяко групово обучение ще бъдат възстановени до 900 евро от разходите за настаняване и път на всеки участник (само 1 участник от фирма).
• за всяко брокерско събитие извън Европа ще бъдат възстановени до 750 евро за всяко едно пътуване, покриващи 50% от разходите за път. Разходите за настаняване са за сметка на участника.

Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2017г.

За повече информация: Enterprise Europe Network към БТПП