Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще консултира предстоящите преговори, дебати и позиции по открити въпроси, като е търси решения, които балансират интересите на държавите – членки. Правителството прие постановление за създаване на борда на заседанието си днес.

Бордът ще отговаря за оперативната координация и обмен на информация по време на Българското председателство. Той ще съдейства за постигане на „говорене в един глас“, изграждане на способност за своевременна реакция, идентифициране на потенциални предизвикателства и своевременно информиране на медиите и обществеността за хода на преговорния процес. Предвид важното значение на Европейския парламент като съ-законодател и гарант за демократична легитимност на европейския дневен ред, Бордът ще подпомага подготовката за пленарни заседания на заместник-министъра за Българското председателство, отговарящ за връзките с Европарламента (т.нар. „ministre délégué“).

Председател на борда ще е заместник-министърът за Българското председателство, отговарящ за връзките с Европейския парламент, а негови членове ресорните заместник-министри и висши държавни служители в столицата и в Постоянното представителство на Република България в Брюксел. В механизма е заложена и тясна координация между столицата и секторните дипломати в Брюксел. Отношенията между Координационния борд, Съвета по европейски въпроси и Министерският съвет можете да видите на схемата.

координационен борд EU2018BG

Източник: Министерство на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.