Влиза в сила директивата за борба с насилието над жени и домашното насилие

Днес влизат в сила първите по рода си правила на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Този феномен засяга приблизително една трета от 228-те милиона жени в ЕС. Директивата инкриминира определени форми на насилие срещу жени, включително онлайн, и укрепва достъпа на жертвите до правосъдие, защита и подкрепа. Директивата има за цел да гарантира основните права на равно третиране и недискриминация между…

Приет е план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището в ЕС

Започва работа по превръщането законодателните актове на Пакта за миграцията и убежището в оперативна реалност. Европейската комисия прие общ план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището, който определя ключовите етапи, за да могат всички държави членки да въведат правния и оперативния капацитет, необходим за успешното прилагане на новото законодателство до средата на 2026 г. Общият план за изпълнение ще бъде представен на държавите членки на заседанието на Съвета…

Удължава се срокът на временната закрила за бягащите от Украйна

Европейската комисия предложи срокът на временната закрила за хората, бягащи от агресивната война на Русия срещу Украйна да бъде удължен с още една година — от 5 март 2025 г. до 4 март 2026 г. Като се имат предвид продължаващите руски нападения срещу гражданската и критичната инфраструктура в Украйна, понастоящем не са налице безопасни и трайни условия за завръщането на хората в Украйна. Поради това Комисията смята,…

Годишен преглед на съдебните системи в ЕС

Европейската комисия публикува дванадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи сред държавите членки на ЕС. В сравнение с миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт се е подобрило, включително в държавите, изправени пред системни предизвикателства. Тазгодишното издание на информационното табло включва за първи път конкретни допълнителни…

35 511 младежи получават карти за безплатно пътуване с влак по DiscoverEU

35 511 млади европейци, включително от България, ще получат карти, за да пътуват безплатно с влак през лятото по линия на инициативата DiscoverEU на Европейската комисия, част от програмата „Еразъм +”. DiscoverEU предлага на 18-годишните европейски граждани възможността да пътуват в цяла Европа и да опознаят нейното многообразие от първо лице. Притежателите на карта за пътуване могат да научат за културното наследство и историята на ЕС и…