Русия не може да бъде считана за „стратегически партньор“, смятат евродепутатите

Парламентът прие във вторник резолюция с 402 гласа „за“, срещу 163 гласа „против“ и 89 „въздържал се“, оценявайките сегашните политически отношения между ЕС и Русия.

Санкциите трябва да бъдат продължени

Евродепутатите отбелязват, че от 2015 г. насам са възникнали нови области на напрежение между ЕС и Русия, които включват интервенцията на Русия в Сирия,намесата в страни като Либия и Централноафриканска република и продължаващите агресивни действия в Украйна. Те също подчертават подкрепата на Русия за антиевропейски партии и крайнодесни движения и това, че тя продължава да се намесва в политически избори и нарушава правата на човека в собствената си държава.

Правейки преглед на тези нарушения на международното право, евродепутатите подчертават, че ЕС трябва да бъде готов да предприеме допълнителни санкции срещу Русия, и по-специално такива, насочени към отделни лица. Санкциите трябва да бъда пропорционални на заплахите породени от Русия, добавят те. През декември миналата година Съветът на ЕС удължи икономическите санкции до 31 януари 2019 г.
Отговаряне на глобалните предизвикателства заедно

Резолюцията порчертава, че ЕС трябва да преразгледа сегашното Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) и да ограничи сътрудничеството си с Русия до области от общ интерес. Глобалните предизвикателства, като изменението на климата, енергийната сигурност, дигитализацията, изкуственият интелект и борбата с тероризма изискват селективно сътрудничество.

По-близки отношения биха били възможни само ако Русия приложи изцяло т.нар. Мински споразумения за прекратяване на войната в Източна Украйна и започне да спазва международното право, гласи текстът.

Северен поток 2

Евродепутатите също отново изразяват загриженост, че проектът Северен поток 2 може да засили зависимостта на ЕС от вноса на руски газ и да застраши вътрешния пазар на ЕС.

Подкрепа за авторитарни режими и разрушителни политически сили

Евродепутатите са загрижени във връзка с продължаващата подкрепа от Русия за авторитарни режими и държави като Северна Корея, Иран, Венецуела и Сирия. Те също изразяват съжаление, че с цел дестабилизиране на страни кандидати за членство в ЕС, Русия подкрепя организации и политически сили, като например тези, които се противопоставят на Преспанското споразумение, което разреши дългогодишния спор относно името между Бившата югославска република Македония и Гърция.

Икономическата война на Русия

Евродепутатите осъждат незаконните финансови дейности и прането на пари от страна на Русия, вероятно възлизащи на стотици милиарди евро изпирани чрез ЕС всяка година, което предствлява заплаха за сигурността и стабилността на Европа. Докладът подчертава, че страните от ЕС трябва да прекратят всички програми за „златни визи/златен паспорт“, от които се възползват руските олигархи.

Цитати

„Времето за възпитан и дипломатичен език приключи. Има много малко пространство за сътрудничество докато Русия продължава да окупира части от Украйна и атакува други европейски страни,“ отбеляза докладчикът Сандра Калниете (ЕНП, Латвия)

 

Източник: Европейски парламент

Евродепутатите гласуват Акта за киберсигурността и се противопоставят на ИТ заплахата от Китай

Във вторник, евродепутатите приеха Акта за киберсигурността на ЕС с 586 гласа „за“, 44 „против“ и 36 „въздържал се“. Той установява първата процедура за издаване на сертификати на ниво ЕС, която гарантира, че сертифицирани продукти, процедури и услуги спазват стандартите за киберсигурност.

Парламентът също прие резолюция, която призовава за действие на ниво ЕС относно заплахите за сигурността, свързани със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС.

Евродепутате изразяват силна загриженост относно неотдавнашните обвинения, че 5G оборудването може да има вградени „задни вратички“, които да дават на китайските производители и национални органи неразрешен достъп до частни и лични данни и телекомуникации в ЕС.

Китайските закони за държавна сигурност са заплаха за киберсигурността в ЕС

Те също изразяват загриженост, че търговците на оборудване от трети страни може да представляват риск за сигурността в ЕС, поради законодателството в страната им на произход, което принуждава предприятията да сътрудничат с държавата в защита на много общата дефиниция на държавна сигурност, също така извън тяхната страна. По-специално, китайските закони за държавна сигурност са довели до реакции в редица страни, варирайки от оценки на сигурността до пълна забрана.

Евродепутатите призовават Комисията и държавите членки да предоставят насоки за борбата с кибер заплахите и слабостите при снабдяване с 5G оборудване, например чрез диверсифициране на оборудването от различни доставчици, въвеждане на многоетапни процедури за възлагане на обществени поръчки, както и чрез прилагане на стратегия за намаляване на зависимостта на Европа от чужди технологии за киберсигурност.

Те също призовават Комисията да възложи мандат на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) да работи върху схема за сертифициране, която да гарантира, че разгръщането на 5G в ЕС отговаря на най-високите стандарти за сигурност.

Актът за киберсигурността на ЕС удължава мандата на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и предоставя повече средства за изпълнение на нейните цели.

Цитат

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: “Работим за по-защитени граждани и бизнеси. Това е важна крачка за по-сигурна Европа. Засилвайки ролята на европейската киберагенция ENISA и на държавите членки за предотвратяване, откриване и реагиране при киберинциденти, гражданите, компаниите и държавната администрация ще бъдат по-устойчиви на кибершпионаж и кибератаки и доверието в дигиталната икономика ще бъде по-високо”.

Източник: Европейски парламент

 

ЕС подобрява достъпа на хора с увреждания до продукти и услуги

На 13 март депутатите в Европейския парламент одобриха нови изисквания за достъпност на продуктите и услугите. Правилата целят да улеснят живота на хора в уязвимо положение и да допринесат за изграждането на по-справедлива и социална Европа.

Равноправно участие в обществото

В ЕС живеят над 80 млн. души с увреждания и за тях ползването на мобилен телефон, компютър или банкомат може да се окаже истинско изпитание. Европейският съюз се е присъединил към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и се е ангажирал да подпомага интеграцията на тази голяма група хора в обществото.

Европейската директива налага единни изисквания за достъпност на продукти и услуги като:

•    машини за продажба на билети и регистрация;
•    банкомати и терминали за разплащания;
•    компютри и операционни системи;
•    мобилни телефони, таблети и телевизори;
•    аудиовизуални услуги и електронни книги;
•    електронна търговия
•    някои аспекти на пътническия транспорт
•    електронни комуникации, включително номер 112 за спешни повиквания

Възможности за бизнеса

Една от целите на общите европейски правила е да се избегне въвеждането на различни нормативни уредби в отделните страни на ЕС. Единните норми правят по-лесно за фирмите да разработват и продават своята продукция в цяла Европа. Те също така засилват конкуренцията и разширяват избора за потребителите.

Правилата предвиждат облекчени изисквания за микропредприятия с до 10 служители. Те обаче също ще бъдат стимулирани да произвеждат и предлагат продукти и услуги, съобразени с новите норми.

Следващи стъпки

Окончателният текст на законодателството ще трябва да бъде одобрен и от Съвета на ЕС. След това страните членки ще имат три години да приведат в съответствие националното си законодателство и шест години да въведат новите изисквания.

 

Източник: Европейски парламент

Нелоялни практики в търговията с храни: Парламентът защитава малкия бизнес

На 12 март Европейският парламент одобри директива, която цели да гарантира по-добро отношение към селскостопанските производители и малките фирми в хранителния бизнес от големите играчи като супермаркетите и крайните търговци.

Малките доставчици често са зависими от тези, които правят поръчките, и са принудени да спазват условия, наложени едностранни от по-големия им партньор.

Какво се променя

Новите правила налагат забрана на редица практики, които са в ущърб на по-малките участници на пазара ‒ производители, кооперативни дружества, преработващи компании и търговци с оборот до 350 млн. евро. Забраната обхваща:

•    забавени плащания за нетрайни храни;
•    отмяна на поръчка в последния момент;
•    едностранни промени по договори или промени със задна дата;
•    принуждаване на доставчика да плаща за развалени продукти;
•    отказ от сключване на договори в писмена форма.

Други практики като връщането на непродадена стока на доставчиците ще бъдат разрешени, само ако изрично са включени в договора между страните.

Правилата ще важат и за доставчици извън ЕС.

Страните членки ще определят национален орган, който ще отговаря за спазването на изискванията и ще има правомощия да провежда разследвания и да налага санкции при нарушения.

ащо са нужни правилата

Нелоялните търговски практики заплашват оцеляването на малките производители на храни. Те водят до неочаквани за тях разходи и по-ниски от планираните приходи. В дългосрочен план това води до концентрация на хранителния бизнес, което е в ущърб на потребителите.

В изследване Евробарометър от 2018 г. 88% от анкетираните заявиха, че е важно да се засили ролята на селскостопанските производители във веригата на хранителни доставки.

Какво следва

Новите правила ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета, за да влязат в сила. След това страните членки ще имат две години, за да изменят законодателството си.

 

Източник: Европейски парламент

Санкции срещу злоупотреби с лични данни на европейските избори

Скандали като този с британската консултантска агенция Cambridge Analytica показват, че данните, които оставяме в социални мрежи или на други уебсайтове, могат да бъдат използвани в предизборната борба. Това би поставило под въпрос честността на условията на политическа надпревара.

Според проучване Евробарометър от октомври 2018 г. две трети от Интернет потребителите в ЕС изразяват безпокойство, че лични данни онлайн могат да бъдат използвани за целенасочено изпращане на политически послания.

В последните години Европейският съюз въведе редица мерки за защита на личните данни. Сега той иска да гарантира, че резултатите от европейските избори няма да бъдат повлияни от злоупотреби с лична информация.

На 12 март Парламентът одобри правила, които установяват процедури за санкциониране на европейските политически партии, извършили нарушения при използването на данни в предизборните си кампании. Очаква се тези правила да бъдат одобрени и от Съвета навреме за европейските избори през май.

Националните служби за защита на данните ще трябва да докладват случаи, установени на тяхна територия, на органа за надзор на европейските политически партии и фондации. Този орган ще взема решения за финансови санкции.

Ясно послание към избирателите и партиите

„Особено след скандала с Facebook и Cambridge Analytica относно защитата на личната информация, хората се интересуват повече как се използват личните данни. Този регламент е важна стъпка за възвръщането на доверието на гражданите в ЕС и в участието в демократичния процес като цяло“, заяви съавторът на доклада на ЕП Райнер Виланд (ЕНП, Германия).

„Не мисля, че която и да е партия или фондация би рискувала да злоупотреби с данните на европейски граждани в собствен интерес. Наша отговорност обаче е да затегнем процедурите и санкциите срещу нарушения, за да изпратим ясен сигнал на малкото хора и групи, които се изкушават да играят не по правилата“, каза другият съавтор на позицията на Парламента Мерчедес Бресо (С&Д, Италия).

Какво представляват европейските политически партии

На европейските избори се конкурират национални политически партии, но те често са свързани по идеология и принципи с партии в други части от Европа. След изборите партии със сходни виждания от различни страни могат да сформират обща политическа група в Европейския парламент.

Европейските политически партии са подобни обединения на партии и хора от различни страни. В кампанията за европейските избори те могат да предлагат свой „водещ кандидат“ за председател на Комисията.

Източник: Европейски парламент