Същото име, по-лошо качество: депутати се обявяват срещу различията в продуктите

Image result for Plate with food european commission

На 12 юли депутатите в комисията по вътрешен пазар подкрепиха доклад на Олга Сехналова (С&Д, Чехия), предлагащ мерки срещу продажбата на стоки с по-ниско качество в някои страни от ЕС.

Текстът призовава за единен подход при извършването на тестове, за да се открие колко разпространен е проблемът. Освен това депутатите приканват потребителските организации от различни страни да си сътрудничат. Предлага се и въвеждането на лого на опаковките, което сертифицира, че съдържанието и качеството на продукта е същото във всички страни от ЕС.

Защо са нужни мерки

Сравнителни изследвания в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията.

„Ако производителите искат да направят промени в продукта си и да го продават под същото название, потребителите трябва да знаят за разликите във всеки конкретен случай, иначе тях ги мамят“, заяви Олга Сехналова.

Ние не можем самодоволно да приемаме, че главна съставка се замества с по-евтин вариант и да заявяваме, че всъщност потребителят иска това

Олга Сехналова

Насоки за противодействие на нeлоялните практики

Европейската комисия публикува през септември 2017 г. насоки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики, за да помогне на страните членки да идентифицират разлики в качеството. Тези насоки бяха представени в комисията по вътрешен пазар на ЕП през октомври 2017 г.

Депутатите, които взеха участие в дебата, изразиха задоволство от предприетите стъпки, но също така изтъкнаха, че насоките са недостатъчни, тъй като не покриват козметичните продукти и праховете за пране.

Докладът за различията в качеството на продуктите ще бъде гласуван в пленарна зала през септември 2018 г.

На 12 юли депутатите в комисията по вътрешен пазар подкрепиха доклад на Олга Сехналова (С&Д, Чехия), предлагащ мерки срещу продажбата на стоки с по-ниско качество в някои страни от ЕС.

Текстът призовава за единен подход при извършването на тестове, за да се открие колко разпространен е проблемът. Освен това депутатите приканват потребителските организации от различни страни да си сътрудничат. Предлага се и въвеждането на лого на опаковките, което сертифицира, че съдържанието и качеството на продукта е същото във всички страни от ЕС.

Защо са нужни мерки

Сравнителни изследвания в ЕС показват, че продукти, които се продават в страни от Източна и Централа Европа, имат по-ниско качество от продукти в същата опаковка и под същото име в Западна Европа.

Рибни пръчици в Словакия съдържат по-малко рибно месо, отколкото в Австрия (58% спрямо 65%). Портокалови напитки в Словакия и Чехия не съдържат никакъв портокал, а в Германия имат 3% портокалов концентрат. От 96 продукта, изследвани в Унгария, 71 са различни спрямо еквивалентите им в Италия и Австрия. Различия има и при козметичните продукти, праховете за пране и храната за домашни любимци.

Адаптирането на продукти към местния вкус и предпочитания е стандартна и законна практика за компаниите. Различията могат да се дължат и на използването на съставки от местни доставчици или на необходимостта за адаптиране към по-ниската покупателна способност. В идентифицираните случаи обаче цените са същите или по-високи, а върху опаковката на продуктите липсва информация за различията.

„Ако производителите искат да направят промени в продукта си и да го продават под същото название, потребителите трябва да знаят за разликите във всеки конкретен случай, иначе тях ги мамят“, заяви Олга Сехналова.

“Ние не можем самодоволно да приемаме, че главна съставка се замества с по-евтин вариант и да заявяваме, че всъщност потребителят иска това” 

Олга Сехналова
  

Насоки за противодействие на нeлоялните практики

Европейската комисия публикува през септември 2017 г. насоки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики, за да помогне на страните членки да идентифицират разлики в качеството. Тези насоки бяха представени в комисията по вътрешен пазар на ЕП през октомври 2017 г.

Депутатите, които взеха участие в дебата, изразиха задоволство от предприетите стъпки, но също така изтъкнаха, че насоките са недостатъчни, тъй като не покриват козметичните продукти и праховете за пране.

Докладът за различията в качеството на продуктите ще бъде гласуван в пленарна зала през септември 2018 г.

Източник: Европейски парламент

Промени в климата: ЕС поставя акцент върху чистата енергия

Парламентът иска да ограничи рисковете от климатичните промени, като залага на подобрена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.

През 2016 г. Европейската комисия представи набор от предложения за стимулиране на производството на чиста енергия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива и насърчаване на домакинствата да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Законодателният пакет включва три предложения: за възобновяемите източници на енергия, за енергийната ефективност и за механизъм за контрол. През юни 2018 г. представители на Парламента и Съвета постигнаха споразумения за окончателните текстове, които подлежат на официално одобрение в двете институции.

Възобновяеми източници

Делът на енергията, добита от възобновяеми източници, се е увеличил двойно като процент от общото производство – от около 8,5% през 2004 г. на 17% през 2016 г. Европейският съюз е на път да постигне формулираната цел за дял от 20% до 2020 г.

През 2014 г. държавите в ЕС се споразумяха за нова цел от 27% към 2030 г., а сега законодателните органи на европейско ниво заявяват, че делът трябва да бъде 32%.

Парламентът и Съветът също така се споразумяха да утвърдят правото на хората да произвеждат, складират и потребяват своя собствена енергия от възобновяеми източници, без да дължат такси и данъци на властите.

Научете какъв е делът на добиваната енергия от възобновяеми изтоници в отделните страни от ЕС.

Енергийна ефективност

Подобрения в енергийната ефективност могат не само да намалят емисиите на въглероден диоксид, но и годишните разходи на ЕС за внос на енергия, които към момента се равняват на около 350 млрд. евро годишно. Ето защо Парламентът и Съветът се договориха да бъде зададена обвързваща цел за ограничаване на енергийното потребление в целия ЕС с 32,5% до 2030 г.

Една от областите, в които е възможен значителен напредък, е отоплението и охлаждането на сгради. Тези дейности поглъщат около 40% от потребяваната енергия в ЕС. През април 2018 г. Парламентът прие нови правила за енергийната ефективност на сградите, според които държавите-членки трябва да подготвят дългосрочни стратегии за подкрепа на обновяването на жилищни и нежилищни сгради. Целта е до 2050 г. сградите в ЕС почти да не консумират енергия, която не е произведена на място.

Научете повече за политиката на ЕС за “по-умни” и екологични домове.

През 2017 г. Парламентът гласува за опростяване на етикетите за енергийна ефективност на домашните уреди – от лампи до телевизори и прахосмукачки. Това позволява на потребителите да сравняват по-лесно при покупка кои уреди спестяват енергия.

Механизъм за контрол

Депутатите и министрите в Съвета се договориха относно изграждането на механизъм за контрол върху напредъка по постигане на целите на ЕС за околната среда и климата за 2030 г. и по процедура за сътрудничество, в случай че някоя страна не успява да изпълни задълженията си.

Източник: Европейски парламент

Два милиона души са разгледали посетителския център на ЕП в Брюксел

Посетителският център на Парламента в Брюксел отпразнува на 11 юли преминаването на границата от два милиона посетители от откриването си през октомври 2011 г.

С влизането на трима млади австрийци − Алекс Щурм, Томас Варвие и Кристоф Айзъл, броят на посетителите в Парламентариума достигна 2 000 000 души по-малко от седем години, след като той отвори врати за пръв път. Тримата гости бяха посрещнати лично от председателя на ЕП Антонио Таяни.

Парламентариумът е една от най-популярните атракции в Брюксел. Той е отворен всеки ден и входът е безплатен. Неговата интерактивна постоянна експозиция представя работата на Парламента и обяснява историята на европейската интеграция на 24 езика.

До 18 ноември в него може да бъде разгледана и временна експозиция за пропагандата в нацистка Германия.

Европейският парламент има подобни центрове и в Берлин, Страсбург и Любляна.

 

Източник: Европейски парламент

Семейство и кариера: ЕП работи за нов баланс между работа и личен живот

 

Европейският парламент работи по приемането на гъвкави условия на труд, които ще дадат повече свобода на родителите и на хора, които се грижат за близките си.

Парламентарната комисия по заетост подкрепи на 11 юли правила за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Някои от целите на законодателството са да стимулира бащите да посветят повече време на семейството си, да подкрепи равенството между половете и да гарантира равните възможности за жените.

Депутатите се обявяват за по-високи минимални стандарти по отношения на отпуска за родители и хора, които се грижат за свои близки, за да не се налага те да избират между кариерата и семейството.

Предложеният текст гарантира правото на поне 10 дни платен отпуск за бащата (или втория родител) покрай раждането или осиновяването на дете. Също така се регламентира правото на 4 месеца родителски отпуск, който може да се вземе до 10-тата годишнина на детето, но не може да се прехвърли на другия родител.

Хора, които се грижат за тежко болни или зависими близки, също биха имали право на платен отпуск от работа. Депутатите предлагат плащанията за родителски отпуск и за хората, които гледат близките си, да се равняват на поне 78% от брутната заплата, а за отпуска след раждане/осиновяване − поне 80%.

Нивото на заетост на жените в ЕС е 66,5% за 2017 г., далеч под това на мъжете, което е 78%. Вероятността жените да работят на непълно работно време и да прекъснат кариерата си е много по-голяма, като всичко това води до неравенство в заплащането и пенсиите между двата пола.

Гласуваният текст също така посочва, че родителите трябва да могат да ползват гъвкави условия на труд, например възможности за работа извън офиса.

Следващи стъпки

Очаква се Парламентът, Комисията и Съветът да започнат преговори по крайния текст на законодателството през есента.

 

Източник:  Европейски парламент

Срещата на върха на НАТО: „Знам, че има ангажимент към отбраната от Европа“

Разходите за отбрана поставят под въпрос единството в НАТО. Преди срещата на върха в Брюксел на 11 − 12 юли потърсихме мнението на депутата Йоан Мирча Пашку.

Г-н Пашку (С&Д, Румъния) е докладчик на Парламента за отношенията между ЕС и НАТО. Той се надява на добра воля от всички страни по време на предстоящите дискусии.

От 2015 г. европейските страни в НАТО увеличават разходите си за отбрана, но в дните преди срещата американският президент Доналд Тръмп изпрати послания, че очаква страните в Европа да заделят повече средства. Има ли право той?

Като цяло, да. Аз мисля, че оставихме отбраната на заден план след кризата през 2007-2008 г. Сега трябва да започнем да обръщаме внимание на проблема. Числата се знаят. Мисля, че въпросът е дали ще успеем да увеличим нашия отбранителен капацитет чрез разходите си.

Не можем да очакваме, че ние ще харчим по-малко, а САЩ ще правят всичко за нас, защото нещата са малко по-сложни. Мисля, че по време на срещата ще видим каква е основата, на която ще трябва да действаме заедно.

Какъв резултат бихте определили като успех за срещата на върха?

Успех би било, ако не се случи същото като на срещата на Г-7. Аз съм уверен, че сложността на проблемите на масата и фактът, че те няма да бъдат решени, като си затваряме очите, ще приближи различните страни.

Знаем, че има ангажимент от европейците и се надявам да видим такъв и от САЩ. В крайна сметка, САЩ е основният стълб на нашия алианс и сигурността на Европа зависи от американските гаранции.

Във Вашия доклад за отношенията между ЕС и НАТО Вие посочвате няколко области на сътрудничество. Кои са най-важните и как трябва да се развива това сътрудничество?

Такива области са военната мобилност, електронната сигурност и иновациите във военната промишленост. Заделянето на средства от ЕС за иновации е важна стъпка в тази насока. До скоро това беше в компетенциите на отделните държави, но сега Комисията се намесва и улеснява сътрудничеството на ниво фирми и производители.

Средствата, които се предвиждат, са окуражаващи. Следващата дългосрочна финансова рамка ще окаже влияние, ще даде стимули на компаниите в сферата на отбраната да си сътрудничат повече и да бъдат по-иновативни.

За момента това е само началото, тези инициативи ще продължат да се развиват в бъдеще, да създават повече сигурност и да засилват сътрудничеството в ЕС. Това не влиза в противоречие с НАТО. Всичко, което правим, помага на НАТО, защото ние имаме един набор от военни сили, които трябва да си поделяме.

Сигурността е все по-сложен въпрос и ние трябва да обърнем внимание на всички измерения. Вътрешната сигурност е очевидно в компетенциите на ЕС, а външната − главно на НАТО. Трябва да вземем предвид и страните членки на ЕС, които не са част от НАТО, трябва да защитим и тях.

Източник: Европейски парламент