СПОДЕЛИ НОЩТА!

СПОДЕЛИ НОЩТА!

21552115_1907366126147392_7282462314410398174_o

След две вълнуващи нощи вече трети ден в Малката базилика на гр. Пловдив продължава изложбата „Наследството на Римските договори за днешна Европа”. Тук пловдивчани и гости на града могат да се запознаят чрез фотоси и текстови обяснения със зараждането на идеята за обединена Европа и първоначалните стъпки в икономическата и политическа интеграция на първите европейски държави, основали Европейската икономическа общност. Началото на официалните дейности на основните европейски институции и техните правомощия. Създаването на Единния пазар и Икономически паричен съюз след договора от Маастрийхт и факти за социалните измерения и европейското гражданство.

Изложбата представя пред хилядното гражданство разширяването на Европейската икономическа общност и Европейския съюз, ролята за запазването на мира на Стария континент и развитието на света в глобален мащаб. Отделено е място и за бъдещите предизвикателства пред развитието Европа.

На изградения щанд от Информационен център „Европа директно – Пловдив” всеки гост на изложбата има възможност да получи и множество информационни материали за Европа и европейското ни гражданство.

За да разгледате снимки от провелото си събитие посетете Галерията на сайта ни.

“Европа Директно-Пловдив” отново на училище

DSCN1345

За първия учебен ден “Европа Директно – Пловдив” посети ОУ “Екзарх Антим Първи” – град Пловдив и раздаде книжки на 2 а, 2 б и 2 в клас. Специално за тържеството по повод първия учебен ден бяха изпълнени поздравителни песни от децата в горните класове.

Директорката  Катерина Василева, както винаги усмихната, но и с тъга в очите посрещна първокласниците и за последен път седмокласниците.

Нашият екип пожелава на всички ученици, учители, родители и на всеки носещ в сърцето си училището много успешна учебна 2017/2018 година, изпълнена с весели и незабравими моменти!

 

За да разгледате снимки от провелото си събитие посетете Галерията на сайта ни.

“Европа Директно-Пловдив” отново на училище

По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

‒         Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни;

‒         Правилата ще важат за нова инфраструктура;

‒         В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.

 

Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се очаква тази цифра да достигне 120 млн. до 2020 г. в резултат на застаряването на населението. Според Парламента е от изключителна важност директивата да включва, както хора с увреждания, така и хора с временни или постоянни функционални ограничения, като възрастните, бременните жени и хората, които пътуват с багаж. Целта е да се гарантират реални ползи от независим живот за по-голяма част от обществото.

Улесняване на всекидневния живот

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ (ЕАД) излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва:

 

‒         автомати за билети и чекиране;

‒         банкомати;

‒         компютри и операционни системи;

‒         телефони и телевизионна техника;

‒         банкови услуги за потребители;

‒         електронни книги;

‒         транспорт, включително градския транспорт, като например, метро, леки железници, трамваи, тролейбуси, автобуси и свързаните с тях услуги;

‒         електронна търговия;

‒         други единици като терминали за плащане, четци за електронни книги, уебсайтове, услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии, и туристически услуги бяха добавени от евродепутатите.

 

ЕАД излага какво трябва да бъде достъпно, но не налага подробни технически решения относно как трябва да стане това, като по този начин отваря пространство за иновации.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя услугата, включително транспортната инфраструктура, по отношение на строежа на нова инфраструктура и значителното обновяване на съществуваща такава, за да може тя да се ползва възможно най-много от хората с увреждания.

Изключение за микропредприятията

Поради техния размер, ресурси и естество, микропредприятията (с персонал от по-малко от 10 души и годишен оборот и/или годишен отчет не повече от 2 млн. евро) са изключени от новите изисквания.

Проектозаконът също така включва предпазна клауза, целяща избягването на диспропорционално бреме за икономическите оператори. В същото време, евродепутатите подчертават, че липсата на време, знание или приоритетност не може да бъдат считани за основателни причини в тази насока.

Цитат

Докладчикът на Парламента Мортен Льокегор (АЛДЕ/Дания) каза: „Над 80 млн. души, живеещи с увреждания, ще имат полза от днешния вот в Парламента. От самото начало, моята цел беше намирането на баланс между разработката на по-достъпни продукти и устройства и гарантирането, че няма да създадем допълнително бреме за бизнеса в Европа. Днешният вот показва, че намирането на такъв баланс е възможно.“

Следващи стъпки

Измененият текст беше приет с 537 гласа „за“ срещу 12 „против“, при 89 „въздържал се“. Гласуването дава на екипа на Парламента мандат за започване на преговори със Съвета, който все още не е достигнал единна позиция.

Източник: Европейски парламент