Споразумение за европейско законодателство относно съдебни дела, насочени срещу журналисти и правозащитници (SLAPP)

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение, постигнато днес между Европейския парламент и Съвета, относно нови правила на ЕС за защита на лицата, срещу които са насочени стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, като журналисти, защитници на правата или организации на гражданското общество (т.нар. „стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността” – SLAPP). Както беше предложено от Комисията през април 2022 г., с директивата се създава система…

Бюлетин “Европа директно – Пловдив”, брой 128

Уважаеми партньори, колеги и приятели, Излезе  новият 128-ми брой на бюлетин „Европа директно – Пловдив”. Желаем ви приятно пътешествия с новините от Европа през м. ноември . От тук може да изтеглите:Бюлетин 128

„NextGenerationEU – въздействие за развитието на Пловдив и региона”

Център „Европа директно – Пловдив”, в партньорството с Център „Образование за демокрация” и Факултет по икономически и социални науки на Пловдивски университет „П. Хилендарски” проведоха публична презентационна среща на тема „NextGenerationEU – въздействие за развитието на Пловдив и региона”. Събитието се състоя на на 29.11.2023 г. от 11.00 часа в 7-ма аудитория в сградата на Ректората на Пловдивски университет „П. Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар…

Европейската комисия предлага повече защита за правата на пътуващите

Европейската комисия прие поредица от предложения, насочени към укрепване на правата на пътниците и туристите. Новите правила се основават на извлечените поуки, включително неотдавнашния опит по време на кризата с COVID-19 и фалита на туристическата група „Томас Кук” през 2019 г., които оказаха значително въздействие върху туристическия пазар. По-специално те ще внесат яснота в правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или мултимодалните пътувания се резервират чрез…

ЕК обяви план за действие за електроенергийните мрежи и списък със 166 инфраструктурни проекти

Европейската комисия оповести план за действие за по-ефективно функциониране и развитие на електроенергийните мрежи в ЕС. Предложеният план цели да стимулира изпълнението на Европейския зелен пакт на базата на вече въведената благоприятна правна рамка. Наред с това ЕК прие първия списък на Съюза с проекти от общ и взаимен интерес в съответствие с Европейския зелен пакт. Това са 166 трансгранични инфраструктурни проекти, които ще се ползват от ускорени процедури за издаване на…