Брекзит: евродепутатите изразяват загриженост относно правата на гражданите

За да може да одобри Споразумението за оттегляне, Парламентът подчертава нуждата от уверения, че правата на гражданите ще бъдат защитени.

Abstract disintegration Euro union and Britain (done in 3d rendering)

В резолюция приета в сряда, евродепутатите правят оценка на правата на гражданите в контекста на Брекзит и подчертават, че тяхното одобрение на Споразумението за оттегляне ще вземе предвид „придобития опит и дадените уверения“ във връзка с тяхната защита. Парламентът изразява своята загриженост най-вече относно процедурата за кандидатстване за схемата за уседналост за ЕС, липсата на физическо доказателство за успешните кандидати, както и нейната достъпност.

Евродепутатите поставят под въпрос създаването на „независим орган“ от Обединеното кралство, предвиден в Споразумението за оттегляне, като отбелязват, че биха приветствали създаването на съвместен механизъм за контрол от страна на Европейския парламент и Парламента на Обединеното кралство.

Приетият текст призовава за започването на информационни кампании за подготвяне на гражданите и насърчаването на правителствата в 27-те държави членки на ЕС да приемат последователни и щедри мерки, които предоставят правна сигурност за гражданите на Обединеното кралство живеещи на тяхна територия.

Резолюцията бе приета с 610 гласа „за“, 29 гласа „против“ и 68 „въздържал се“, след дебата във вторник, който наблегна до голяма степен на бъдещите свободи на движение и ограничаване на вредите от Брекзит върху живота на гражданите.

Видеозапис от изявлението на Николина Бръняц, представител от Хърватското председателство на Съвета на ЕС и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Видeо от дебата с евродепутати

Видео от заключителното изявление на Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС по оттеглянето на Обединеното кралство, и Николина Бръняц.

Бързи факти

За да влезе в сила, всякакво споразумение за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство трябва да бъде одобрено от Европейския парламент с обикновено мнозинство от подадените гласове (член 50 от Договора на Европейския съюз). Парламентът ще гласува относно споразумението за оттегляне след завършването на процеса на ратификация в Обединеното кралство.

Втората част от Споразумението за оттегляне защитава гражданите на ЕС в Обединеното кралство и гражданите на Обединеното кралство в ЕС, както и техните семейства. Според неговите разпоредби, всички социалноосигурителни права съгласно правото на ЕС ще бъдат запазени и правата на гражданите ще бъдат гарантирани през целия им живот. Всички релевантни административни процедури трябва да бъдат прозрачни, безпроблемни и рационализирани. Мониторингът на изпълнението и прилагането ще се осъществява от независим орган, който разполага с правомощия, равностойни на тези на Европейската комисия.

Източник: Европейски парламент

Над половината от пътниците в ЕС не са запознати с правата си

На 13 януари 2020 година Европейската комисия публикува резултатите от проучване на Евробарометър относно правата на пътниците в Европейския съюз. Според него едва 43 % от гражданите на ЕС, които са пътували със самолет, железопътен транспорт на дълги разстояния, автобус или ферибот през последните 12 месеца, знаят, че в ЕС са въведени специални права за пътниците.

passenger right

Адина Вълян, комисар по въпросите на транспорта, заяви: „Европейският съюз е единственият регион в света, където гражданите разполагат с пълен набор от права, осигуряващи защита по време на пътуване. Тези права обаче трябва да бъдат по-популярни и по-лесни за разбиране и прилагане. Също така нашите правила следва да носят по-голяма правна сигурност за пътниците и отрасъла. Ето защо Комисията предложи правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт да бъдат актуализирани.Сега е необходимо Съветът и Европейският парламент бързо да постигнат съгласие по тези предложения, за да се гарантира ефективна защита на пътуващите в ЕС“.

Правата на пътниците се определят на равнище ЕС. Те се прилагат от доставчиците на транспортни услуги, а националните органи отговарят за контрола по прилагането им. Различията в практиките между отделните държави затрудняват пътниците и те не винаги имат яснота към кого да се обърнат и какво да направят, особено предвид факта, че пътуванията им в ЕС са често пъти трансгранични.

Комисията вече полага допълнителни усилия за внасяне на повече яснота по темата и за това пътниците да бъдат по-добре запознати с правата си. За целта тя прави законодателни предложения за правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт, издава насоки и предоставя редовна информация за съдебната практика в тази област. Също така Комисията започна кампания за повишаване на осведомеността.

Повече резултати от проучването:

     1. 32 % от всички респонденти (включително тези, които не са пътували с един от посочените по-горе видове транспорт през последните 12 месеца) знаят, че в ЕС те разполагат с права при пътувания с въздушен, железопътен и автобусен транспорт или с фериботи. Едва 14 % знаят, че тези права важат и за въздушния транспорт, 8 % — за железопътния транспорт, 5 % — за автобусния транспорт и 3 % — за пътуванията с кораб или ферибот. Делът на запознатите с правата на пътниците е по-висок сред респондентите, които са пътували с поне един от посочените видове транспорт (43 % спрямо 32 %), макар той да остава под 50 % от анкетираните.

    2. Делът на пътниците, които считат, че са били добре информирани за правата си от страна на транспортните дружества преди началото на пътуването варира в зависимост от вида транспорт: 40 % при въздушния транспорт, 29 % при корабите или фериботите, 26 % при железопътния транспорт и 26 % при автобусните превози. Този дял е още по-малък, когато става дума за информацията, получавана по време на пътуването и след него.

    3. Делът на пътниците, които са се сблъсквали с проблеми и са подавали жалба е по-голям при пътувалите със самолет, отколкото при другите видове транспорт: 37 % при въздушния транспорт срещу 26 % при автобусния, 24 % — при железопътния и 18 % — при пътуващите с кораби и фериботи. Общо за всички видове транспорт: 26 %. При респондентите, които са се сблъсквали с проблеми при пътуване, но не са подавали официална жалба (72 %), най-изтъкваната причина за пасивност е усещането, че подобна жалба би била безполезна (45 %) и на второ място — че паричната компенсация не си струва усилието (25 %).

   4. При пътниците, срещнали проблем по време на пътуване с въздушен транспорт през последните 12 месеца, 53 % посочват, че авиокомпанията се е отзовала по някакъв начин (предлагайки храна и напитки или алтернативен полет, възстановяване на цената на билетите, финансова компенсация, настаняване и т.н.) независимо от това дали пътниците са подали жалба или не. Едва 43 % от респондентите, пътували с железопътен превоз, и 38 % от пътувалите с автобус, кораб или ферибот, посочват, че транспортните дружества са съдействали на пътниците.

   5. 55 % от респондентите, които са срещнали проблеми при пътуване и са подали жалба до транспортното дружество, заявяват, че са удовлетворени от начина, по който е била разгледана жалбата им, но едва 37 % от тях са били удовлетворени от информацията относно процедурите за подаване на жалби, предоставена от транспортното дружество.

   6. Огромната част (81 %) от потърсилите съдействие за лица с увреждания или с намалена подвижност (т.е. 8 % от респондентите), заявяват, че са били удовлетворени от реакцията на транспортното дружество. Този дял спада (60 %) при ползване на повече от един вид транспорт.

По-нататъшни стъпки

Резултатите от проучването ще бъдат използвани в две текущи законодателни процедури, свързани с правата на пътниците в железопътния и въздушния транспорт, както и в оценките на правата на пътуващите с автобусправата на пътуващите с кораби и фериботи и правата на пътниците с увреждания или с намалена подвижност. В този контекст ще бъде разгледан и достъпът до мултимодален транспорт за тези пътници и за други видове пътуващи.

Обща информация

Проучването е проведено между 19 февруари и 4 март 2019 г. и в него са участвали 27 973 граждани на ЕС.

Законодателството на ЕС, което защитава правата на пътниците и гарантира, че те няма да се изгубят в море от национални правила, се отнася за всички видове транспорт. Никъде другаде по света пътниците във всички видове транспорт не разполагат с подобна защита.

За повече информация

Всички резултати от проучването на Евробарометър относно правата на пътниците

Информация за правата на пътниците в ЕС можете да намерите на страницата Вашата Европа.

Три отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“:

1️⃣ Направление 1: Европейска памет за миналото
2️⃣ Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за допустимост, които са общи за всички направления на програмата и са представени по-долу, и на конкретните критерии за допустимост, приложими за всяка мярка, както са описани в Ръководството на програмата.
Кандидатите (понятието „кандидати“ се отнася до кандидатите и партньорите) трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност.
Най-малко една държава — членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и „Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи от градове“.

EU4citizens-1536x1086

Общият заделен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.
—Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4,1 млн. евро
—„Побратимяване на градове“ 4,8 млн. евро
—„Мрежи от градове“ 5,1 млн. евро

Равнищата на отпусканите безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, се различават в зависимост от мерките. Подробности са предоставени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите.

 Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско време.
— Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4 февруари 2020 г.
— „Побратимяване на градове“ 4 февруари 2020 г.
— „Мрежи от градове“ 3 март 2020 г.

Повече информация и помощ ще откриете тук: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_enhttp://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=565&t=566&z=0

Регистрирайте се за младежката конференция EYE2020

European Youth Event #EYE2018 - - Yo!Fest Village

Участвайте в младежката конференция EYE2020 в Страсбург през май и обсъдете идеи за бъдещето на Европа с други млади европейци!

На всеки две години Европейският парламент в Страсбург отваря врати за Европейската младежка конференция (EYE), което дава глас на младите хора в европейската демокрация. На 29-30 май 2020 г. ще бъде проведено четвъртото издание, на което се очакват около 9 000 европейци на възраст между 16 и 30 години. Те ще обсъждат идеи за бъдещето на Европа с депутати в ЕП и други лица, формиращи европейската политика.

Темата е „Бъдещето е тук“, като програмата е съсредоточена върху въпроси като климата, миграцията и Брекзит, както и върху образованието, технологиите и здравеопазването. Предвиждат се и нови типове мероприятия в рамките на конференцията, включително спортни събития и специален семинар за млади журналисти.

Идеите, които ще бъдат формулирани по време на EYE2020, ще бъдат събрани в доклад, който ще бъде представен пред депутатите в ЕП. Парламентарните комисии ще дискутират резултатите от конференцията през есента на 2020 г.

Регистрация

Регистрирайте се за участие в EYE2020 между 10 януари и 29 февруари 2020 г. За целта е необходимо да сформирате група от поне десетима участници и да попълните онлайн формуляра.

В събитието могат да участват всички европейци на възраст между 16 и 30 години. Няма такса за участие, но желаещите да присъстват ще трябва да покрият сами разходите си за транспорт, пребиваване и храна.

Фотоконкурс

Друг начин да се включите в събитието е да спечелите нашия фотоконкурс в Инстаграм.

Споделете снимка с мотото „The future is now“ (Бъдещето е тук), тагнете @europeanparliament, @ep_eye и добавете хаштаг #eye2020. Кажете ни какво е най-важно за Вас и върху какво трябва да се съсредоточи Европейският съюз. Ако Ви е нужно вдъхновение, тук можете да намерите някои примери.

Ние ще изберем четирима победители, а още един победител ще бъде определен въз основа на броя на харесванията на изображенията, които ще публикуваме на седмична база на профила на Парламента. Всички петима победители ще бъдат поканени да присъстват на EYE2020 в Страсбург.

Конкурсът се провежда от 10 януари до 2 март 2020 г. Повече информация можете да намерите на профилите в Инстаграм на EYE и на Европейския парламент.

Допълнителна информация: 

Идеи на младите хора за Европа 

Източник: Европейски парламент

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ търси генерален директор

European Union flagВ Официалния вестник на ЕС от 7 януари e публикувано обявление за свободна длъжност за генерален директор в ГД „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“.

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Понастоящем генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ включва две дирекции: TREE.1, която се занимава с въпросите на околната среда, образованието, младежта, културата, аудиовизията и спорта; и TREE.2, която се занимава с въпросите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

Генералната дирекция координира организирането на Съвета в следните състави: „Околна среда“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ и „Образование, младеж, култура и спорт“, всеки от които провежда около четири заседания годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в TREE Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество.

Ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на генералната дирекция; ще участвате в заседания и по целесъобразност — в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате председателството в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на генералната дирекция.

Ще осигурявате цялостната стратегическа координация, включително с другите генерални дирекции, по въпросите на политиката и набелязаните цели.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

1.да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;

2.да не са лишени от граждански права;

3.да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да съдържат:

1.формуляр за кандидатстване, надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;

2.подробна автобиография, придружена от мотивационно писмо, на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и

3.копия на дипломите, удостоверяващи образованието, и копия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиография.

Крайният срок за кандидатстване е 3 февруари 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.еu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността генерален директор в генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/153/19 (2.24 MB, PDF)