Железопътни превози: нови правила укрепват правата на пътниците

Европейците изминават над 500 млрд. км в пътувания с влак всяка година и Парламентът иска техните права да бъдат защитени.

Депутатите ще гласуват на 15 ноември за модернизиране на съществуващите правила. Предлаганите промени, одобрени в комисията по транспорт на 9 октомври, ще важат за всички страни в ЕС и за всички видове железопътни превози.

Повече права за хората с ограничена мобилност

Всички жп компании в ЕС ще трябва да осигурят безплатно съдействие на хората с увреждания или с ограничена мобилност. Те също така ще дължат компенсации за загуба или повреждане на инструментите за придвижване или за загуба или наранявания на обучени животни.

Компенсации за забавяния

В случай на голямо забавяне на влак пътниците биха могли да поискат възстановяване на цената на билета или да продължат пътуването си и да поискат частично възстановяване на средства. Депутатите подкрепят идеята за ръст на компенсациите в зависимост от това колко дълго е забавянето.

Еднакво прилагане на правилата в ЕС

Към момента само пет страни в ЕС прилагат изцяло съществуващите правила за правата на пътуващите с влак ‒ това са Белгия, Дания, Италия, Нидерландия и Словения. Другите страни се възползват от изключения за вътрешните линии на дълги разстояния или за презгранични линии. Депутатите искат тези изключения да спрат да действат една година след влизането в сила на новите правила.

Лесен пренос на велосипеди

Към момента местата за велосипеди във влаковете са недостатъчни. Депутатите искат новите влакове да имат специални помещения за съхранение на велосипеди, за да се насърчи тяхното ползване.

Повече информация

Железопътните компании ще трябва да предоставят на клиентите си повече информация за правата им, например върху билетите, които издават. Компаниите също така ще дължат информация за сроковете и процедурите за разглеждане на оплаквания.

Източник: Европейски парламент

 

РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА АДАТА – СРЕЩА С АРТИСТИ # 13

ADATA AiR е резидентна програма, насочена към артисти от Европа, на които е предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града. Артистите, гостуващи в Пловдив през пролетта на 2018 г., са тук, за да работят по свои художествени проекти, свързани с природата и архитектурното културно наследство в Пловдив.

СРЕЩА #13

Срещата с резидентния артист по програма ADATA AiR Исабел Флорес е на 8 ноември 2018 г., от 18.10 ч., в Comma (ул. „Загреб“ в Капана – квартал на творческите артисти). Исабел ще ни разкаже накратко за артистичната си практика и предложението, което разработва – за неговата реализация тя разчита на включването на ученици от Нaционалната художествена гимназия „Цанко Лавренов”.

Исабел Флорес е визуален артист от Испания. В работата си тя използва средствата на живописта и инсталацията, като проучва употребата на орнаменти в съвременната живопис. Фокусира се в създаването на връзки между обект,
архитектурно пространство, геометрия и орнамент, проследявайки паралелелно еволюционни процеси, свързани с културни практики и употребата на декорации. Повече за Исабел –  www.isabelflores.euwww.instagram.com/isabelflores.art.

По време на престоя си в Пловдив Исабел Флорес проучва използването на някои характерни орнаменти в града и това как различните епохи са наслоени и си влияят една на друга. Тя проследява връзката между този процес, околната среда и жителите на Пловдив – като конкретните резултати от работния си процес в Пловдив, както и възможността за включване в него, Исабел Флорес ще представи по-задълбочено именно по време на предстоящата среща.

Подробна програма и маршрута на артистите по часове и локации може да откриете на страницата на събитието във фейсбук страницата ни, представяща програмата Adata AiR.


ADATA AiR е проект на Фондация „Пловдив 2019“, реализиран в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт в София. Подробности може да откриете страницата на Adata AiR във фейсбук – www.facebook.com.

 

Източник: Пловдив 2019 

Отворена е покана за проектни предложения “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество” – EACEA 34/2018

Отворена е покана за проектни предложения   “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество”  - EACEA 34/2018 Отворена е покана за проектни предложения   “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество”  – EACEA 34/2018

По това направление ще бъдат подкрепени проекти в две категории:

–      Категория 1 – малки проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 200 000 евро, които представляват максимум 60 % от общо допустимите разходи;

–      Категория 2 – големи проекти за сътрудничество, в които субсидията от ЕС не може да надвишава 2 000 000 евро, които представляват максимум 50 % от общо допустимите разходи;

Краен срок за кандидатстване: 11 декември 2018 г., 12:00 ч. централноевропейско време.

Допълнителна информация и насоки за кандидатстване можете да намерите тук.

Ако имате въпроси относно кандидатстването или търсите партньори за Вашия проект можете да се свържете с нас.

Източник: Творческа Европа

ТРИДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ГРАДСКИ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

Резултат с изображение за пловдив 2019

След успешното пилотно издание на фестивала за градски игри през 2017 г. – Тютюневия град. Генезис! – Пловдив още веднъж ще се превърне в емоционален и забавен притегателен център.

Тазгодишното издание ще бъде под мотото Машина на времето и ще се проведе между 16 и 18 ноември 2018 г. в и около Тютюневия град. Концепцията на събитието развива обществената и социална програма на Пловдив 2019 и продължава тематичното партньорството с Матера – Европейска столица на културата 2019, с които работим за представяне и обогатяване на градските игри като метод и активна стратегия за обживяване, облагородяване и привнасяне на ново съдържание в изоставени градски зони.

Амбицията ни е и да стимулираме все по-осезаемото развитие на общността на дизайнерите на градски игри и творческите експерименти в публична среда, като по този начин разнообразяваме културната програма на 2019 и представяме още една посока за развитие на наследството от инициативата Европейска столица на културата.

По-малко от две седмици ни делят от втория уикенд за #ГрадскиИгри в Тютюневият град / Tobacco City  Запазете си 16, 17 и 18 ноември 2018 г. #Заедно сме с Българско Имане #MinimeDifferenze #FreeIceCream #IdaToft #CopenhagenGames #Play:Vienna #Matteo Uguzzoni#Matera2019 #трансформиране #Пловдив2019 #МашинаНаВремето

 

Източник: Пловдив 2019 

Парламентът отбелязва годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека

Декларацията, приета официално от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г., за първи път провъзгласи, че всички хора по света имат основни права и свободи като свобода на изразяване и свобода на вероизповедание.

Европейският парламент организира конференция по темата на 20 ноември в Брюксел. Сред обсъжданите въпроси ще бъдат правата на човека в дигиталния свят, правата на малцинствата и наблюдението за спазването на правата на човека.

Защита на основните права в ЕС

Като част от седмицата на правата на човека парламентарни комисии ще проведат изслушвания за ролята на правителства, институции и гражданското общество в утвърждаването на основните права в ЕС, включително правата на децата.

На 19 ноември комисията по граждански свободи ще обсъди доклад за основните права, който акцентира върху правата на мигрантите, на хората с различна сексуална ориентация, на хората с увреждания и независимостта на съдебната власт в страните от ЕС.

Отвъд границите на ЕС

Комисиите също така ще разискват как да направят въпроса с човешките права интегрална част от политиката на ЕС за насърчаване на търговските отношения и развитието на други страни.

Ангажиментът на Парламента за защита на правата на човека по света намира изражение и в отличаването на активисти с наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. За 2018 г. наградата бе присъдена на украинския филмов режисьор Олег Сенцов, излежаващ присъда в Русия.

Източник: Европейски парламент