Мария Габриел: „Европейският облак за културно наследство” цели опазване на културното богатство в цифровата ера

110 милиона евро по програма „Хоризонт Европа” за цифрова инфраструктура за културното наследство Българският еврокомисар Мария Габриел организира конференция, посветена на създадения от нея „Европейски облак за културно наследство”. В събитието се включиха евродепутатът и координатор в Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика в Европейския парламент Кристиан Елер и културни дейци от цяла Европа. „Днес секторът на културното наследство е изправен пред множество предизвикателства – достъп…

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Европейската комисия предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа, да се намали зависимостта на сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се осигури по-добра защита на потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциално манипулиране на пазара и да се направи европейската промишленост по-чиста и по-конкурентноспособна. В продължение на повече от…

Морска сигурност: ЕС актуализира стратегията си за защита на морската област от нови заплахи

Днес Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съобщение за засилена стратегия на ЕС за морска сигурност, която да гарантира мирното използване на моретата и да защити морската област от нови заплахи. Те приеха и актуализиран план за действие, чрез който ще се изпълнява стратегията. Морската сигурност е от жизненоважно значение за Европейския съюз и неговите държави членки. Взети заедно, държавите — членки на ЕС, образуват най-голямата…

Европейският зелен пакт: ЕС постига съгласие за по-строги правила за повишаване енергийната ефективност

Европейската комисия приветства постигнатото тази сутрин предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Това споразумение бележи още една стъпка към завършването на пакета „Подготвени за цел 55″ за изпълнение на Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Той отново показва решимостта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. За първи път на принципа „енергийната…

Солидарност на ЕС с Украйна: една година временна закрила за хората, бягащи от руската агресия

Европейската комисия прие съобщение относно Директивата за временната закрила. Директивата беше задействана за първи път на 4 март 2022 г. в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. Оттогава насам близо 4 милиона души получиха незабавна закрила в ЕС, над 3 милиона от които през първата половина на 2022 г. Всички регистрирани лица имат право на достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Реакцията на ЕС на войната…