Граждански диалог с Валдис Домбровскис, заместник – председател на Европейската комисия и отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари – 28 януари 2019г., 14:30 часа, София

Граждански диалог с Валдис Домбровскис

Какво предстои на България по пътя ѝ към еврозоната и какво да очакваме след приемането на общата европейска валута?

Включете се в Гражданския диалог на тема “България по пътя към еврото” с Валдис Домбровскис, заместник – председател на Европейската комисия и отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. В дискусията ще вземат участие също министър Владислав Горанов, българският евродепутат Ева Майдел  и Иван Шрамко, бивш гуверньор на Словашката национална банка.

Диалогът ще се проведе на 28 януари 2019г. от 14:30 часа в Дома на Европа в София.

Предварителната регистрация е задължителна на следния линк (link is external). Регистрационната форма ще остане отворена до достигане капацитета на залата.

С оглед засилените мерки за сигурност, молим всички гости да бъдат пред залата не по-късно от 14:00 ч. на 28 януари за регистрация и проверка за сигурност, както и да носят със себе си документ за идентичност (лична карта или шофьорска книжка).

 

Източник: Европейска комисия

Евродепутатите ще обсъдят Брекзит в 9.30 ч. българско време в сряда

Резултат с изображение за Евродепутатите ще обсъдят Брекзит

В 9.30 ч. в сряда, Парламентът ще обсъди хода на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, ден след ключовото гласуване в Камарата на общините на 15 януари.

Дебатът се очаква да продължи 90 минути, с участие на по един евродепутат от всяка политическа група и други членове на ръководната група на Европейския парламент по въпросите на Брекзит.

Можете да следите дебата чрез EP Live иEbS+.

Източник: Европейска комисия

Евродепутатите ще обсъдят политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията в 10.00 ч. българско време

Резултат с изображение за ЕС в областта на убежището и миграцията

Във вторник сутринта ЕП ще обсъди реформата на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията, в контекста на продължаващата хуманитарна криза в Средиземно море и в Африка.

Очаква се дебатът да засегне застоя в реформата на общата политика на ЕС в областта на убежището и миграцията и Регламента от Дъблин, справянето с мигрантските потоци и неотдавнашните събития в Средиземно море.
Можете да следите двата дебата чрез EP Live и EbS+

Комисар Булц изтъква значението на новите европейски правила в сектора на автомобилния транспорт

Среща на комисар Булц с транспортните министри на България, Унгария, Литва и Полша След срещата комисар Булц заяви:

„Европа се нуждае от ясни правила в сектора на автомобилния транспорт. Запазването на статуквото е невъзможно. Ако не бъде намерено подходящо решение, ще бъдем изправени пред множество некоординирани национални изисквания. Това би довело до разпокъсване на вътрешния пазар, несигурност, по-високи разходи и понижаване на конкурентоспособността на ЕС.

За преодоляване на тези предизвикателства Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер представи през май 2017 г. няколко важни законодателни реформи в рамките на пакета за мобилността. Тези мерки ще донесат осезаеми ползи както за водачите, така и за операторите. Прилагането на ясни и общи правила във всички държави членки ще доведе до действителна равнопоставеност — с други думи, всички превозвачи ще действат при еднакви условия.

В резултат на тези мерки ще се подобрят също така условията на труд на водачите и ще може да се потърси изход от проблема, свързан с недостига на водачи, който засяга цялата европейска промишленост. Прилагането на правилата за командироване ще гарантира справедливо заплащане при работа в други държави членки, като се отчита високата степен на мобилност на работниците в този сектор. Това ще намали значително административната тежест за операторите.

Политическото споразумение, постигнато от транспортните министри на 3 декември 2018 г., беше важна стъпка в този процес. Затова приканвам Европейския парламент и Съвета на ЕС да започнат работа по законодателните предложения във възможно най-кратък срок. Комисията е готова да съдейства при провеждането на дискусиите и за започване на междуинституционалните преговори“.

Контекст

В миналогодишната си реч за състоянието на Съюза и в своето Писмо за намеренията, изпратено през 2018 г. до Европейския парламент и Съвета, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отправи специален призив за своевременно приемане на предложенията от пакета за мобилността, свързани със социалното измерение на единния пазар.

Източник: Европейска комисия

Евродепутатите приеха обновени правила за вътрешните транспортни операции в други държави от ЕС

Резултат с изображение за международни шофьори ec/eu

Евродепутатите от Комисията по транспорт приеха измененията по докладите за каботаж и достъпа до професията на автомобилен превозвач с 27 гласа „за“ срещу 21 гласа „против“, и отхвърлиха внесените изменения по докладите относно времето за почивка на шофьорите и за командированите шофьори.

Евродепутатите искат фирмите да имат право да извършват неограничен брой доставки в други държави на ЕС в рамките на 3 дни след трансгранична доставка. Сегашните правила позволяват три операции в рамките на 7 дни.

С цел предотвратяване на системния каботаж, след този период няма да бъде позволено на камионите да извършват нови каботажни операции в същата държава в рамките на два дни и половина след като се върнали в държавата на установяване на даденото предприятие.

Превозните средства ще трябва да извършват товаренето и разтоварването веднъж на четири седмици в държавата членка, в която са регистрирани, отбелязват евродепутатите.

Борба с фирмите „пощенски кутии“ и злоупотреба с лекотоварни автомобили

С цел решаване на проблема с фирмите „пощенски кутии“, дружествата за автомобилен превоз ще трябва да предоставят доказателства за извършване на значителни дейности в държавата членка, в която са регистрирани.

С увеличаването на броя фирми, които използват леки търговски превозни средства (ЛТПС), евродепутатите предложиха тези фирми, които използват лекотоварни автомобили над 2,4 тона за международен превоз, също да следват правилата на ЕС за достъп до професията на автомобилен превозвач, за да се избегне изкривяване на пазара.

Преследване на „черните овце“, облекчаване на бюрокрацията и контрол над законните дружества

Евродепутатите искат електронни документи и цифрови технологии да се използват по-ефективно, за да се облекчи тежестта над шофьорите и да се намали времето за проверка на пътищата. Националните власти следва да засилят трансграничното сътрудничество, за да помогнат при идентифицирането и насочването към компании с лоши данни за спазвания на изискванията, като същевременно се намали броят на случайните проверки на операторите спазващи закона.

Членовете на Комисията по транспорт искат също така държавите членки да предвидят санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители, когато те знаят или трябва да знаят, че транспортните оператори нарушават законите.

Следващи стъпки

Координаторите на Комисията по транспорт ще обсъдят следващите стъпки по трите предложения от Пакета за мобилност на следващата среща на координаторите.

 

Източник: Европейски парламент