Airbnb сътрудничи на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, като подобрява начина, по който представя офертите си

Днес, 11 юли 2019 г., Европейската комисия обяви, че в резултат на преговорите с Airbnb, платформата е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите. Промените са в отговор на призива на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС от юли 2018 г.airbnb

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: За тази лятна ваканция европейските граждани ще получат наистина това, което виждат, когато резервират своите почивки. Сравняването и онлайн резервацията на хотел или друго настаняване ускориха и улесниха този процес за потребителите. Сега потребителите могат да бъдат уверени, че цената, която виждат на първата страница, ще бъде цената, която действително плащат. Много съм доволна, че от Airbnb проявиха готовност за сътрудничество с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, за да се подобри начинът, по който функционира тяхната платформа. Очаквам и други платформи да последват този пример.

Airbnb разгледа всички искания, отправени от Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, водени от норвежкия орган за защита на потребителите, да приведат своите практики и условия за ползване в пълно съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите.

Основните подобрения и промени са следните:

   – При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата ценана страница с резултати, включително всички приложими задължителни налози и такси(като например такси за обслужване, почистване и местни данъци). Понастоящем няма изненадващи задължителни такси, фигуриращи в страниците на по-късен етап;

– Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист;

– Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така преразгледаха своите условия за ползване на услугата, в които:

   – поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;

– зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;

– се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Контекст

Мрежата за сътрудничество между националните правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка на практиките и условията за ползване на услугите на Airbnb с посредничеството на Европейската комисия и с водещата роля на норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet). Началото на тази дейност бе поставено през юли 2018 г.

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Въз основа на това национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от други органи в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на правото на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството може да бъде задействано за изпълнението на различни законови актове на ЕС в областта на защитата на потребителите, като например Директивата за нелоялните търговски практикиДирективата относно правата на потребителите или Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

За повече информация

Повече информация за промените в Airbnb и правоприлагането в областта на защитата на потребителите

Информационен документ с промените в Airbnb

Съобщение за медиите относно срещата с Airbnb — септември 2018 г.

Съобщение за медиите относно действията срещу Airbnb — юли 2018 г.

Източник: Европейска комисия

Новият мандат на Парламента: факти и данни

Как изглежда новият състав на Европейския парламент? Научете повече за депутатите, които ще работят за Вас през следващите пет години.

Много нови лица и повече жени в ПарламентаEUROPEAN PARLAMENT 2019

Изборите през май 2019 г. доведоха до най-високата избирателна активност от 20 години и много нови лица в Европейския парламент. Пленарната сесия през юли беше първа за 61% от избраните депутати.

Делът на жените сред депутатите също се увеличи и сега е 41% в сравнение с 36,5% в края на предишния мандат.

Средната възраст на депутатите е 49,5 години, а преди пет години тя е била 53 години. Най-младият депутат е Кира Петер-Хансен (Зелени/ЕСА, Дания), която на 21 години е най-младият член на Парламента в цялата му история. Най-старият депутат е 82-годишният бивш италиански премиер Силвио Берлускони (ЕНП, Италия).

В Парламента бяха избрани представители на 190 национални политически партии, които след това се организират в наднационални политически групи. Настоящият мандат започва със седем политически групи.

Деветият мандат на Европейския парламент (2019-2024 г.)
Преизбрани депутати 39%
Нови депутати 61%
Жени депутати 41%
Мъже депутати 59%
Най-младият депутат На 21 години
Най-възрастният депутат На 82 години
Средна възраст на депутатите 49,5 години
Политически групи 7

Водещите лица в Парламента в началото на мандата 2019-2024 г.

През юли 2019 г. депутатите в Европейския парламент избраха нов председател, 14 заместник-председатели и петима квестори на институцията. Научете кои са те:

Европейски парламент 2019

Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и го представлява по всички правни въпроси и в отношенията с други институции. Той може да делегира част от задълженията си на своите заместник-председатели. Те също така ръководят пленарните заседания в отсъствието на председателя. Квесторите пък отговарят за финансови и административни въпроси, засягащи пряко депутатите.

Заедно с председателя на Европейския парламент, заместник-председателите и квесторите участват в Бюрото на Парламента – орган, вземащ решения относно финансови и административни въпроси.

Всички тези постове са с мандат от две години и половина, затова депутатите гласуват за председател, заместник-председатели и квестори два пъти по време на всеки парламентарен мандат – в началото и по средата.

В кои комисии участват българските евродепутати #EP2019

BG-EP-members-2019-1024x956

Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии. Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС. Всяка комисия има между 25 и 73 пълноправни членове и също толкова техни заместници.

Българските евродепутати са разпределени както следва:

Асим АДЕМОВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по култура и образование и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Александър Йорданов – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по външни работи и заместник в Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по конституционни въпроси

Атидже Алиева-Вели – Група Обнови Европа – член на Комисия по заетост и социални въпроси и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Ангел ДЖАМБАЗКИ – Група на Европейски консерватори и реформисти – член на Комисия по правни въпроси и заместник в Комисия по външни работи и Комисия по транспорт и туризъм

Иво Христов – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика и заместник в Комисия по земеделие и развитие на селските райони и Комисия по рибно стопанство

Радан Кънев – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по заетост и социални въпроси и Комисия по петиции, заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Андрей КОВАЧЕВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместник в Комисия по международна търговия и Подкомисия по правата на човека

Илхан КЮЧЮК – Група Обнови Европа – член на Комисия по външни работи, заместник в Комисия по транспорт и туризъм

Ева МАЙДЕЛ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник в Комисия по икономически и парични въпроси

Искра МИХАЙЛОВА – Група Обнови Европа – член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник в Комисия по развитие

Андрей НОВАКОВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по регионално развитие, заместник в Комисия по бюджетен контрол и Комисия по транспорт и туризъм

Цветелина Пенкова – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по бюджетен контрол и Комисия по регионално развитие, и заместник в Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Емил РАДЕВ – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) – член на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисия по петиции, и заместник в Комисия по правни въпроси

Андрей Слабаков – Група на Европейски консерватори и реформисти – член на Комисия по култура и образование, заместник в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисия по петиции

Сергей СТАНИШЕВ – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по външни работи, заместник в Комисия по икономически и парични въпроси

Петър ВИТАНОВ – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по транспорт и туризъм

Елена Йончева – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент – член на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Подкомисия по сигурност и отбрана, заместник в Комисия по външни работи Повече информация

Списък на постоянните комисии и подкомисии През този мандат европарламентът ще има седем политически групи. За депутатите не е задължително да се присъединят към която и да е от тях. Към момента 57 членове на парламента ще останат извън съществуващите групи.

Новите заместник-председатели на Европейския парламент

29_voting

В сряда, всички 14 заместник-председатели на Европейския парламент бяха избрани в три тура, с мандат от две години и половина.

Единадесет заместник-председатели бяха избрани на първи тур, два на втори и последният с относително мнозинство в трети .

Новите заместник-председатели, които са от шест политически групи и десет държави членки, са изброени по-долу в реда, в който са избрани:

1. Mairead McGUINNESS (EНП, Ирландия) 618 гласа, тур 1
2. Pedro SILVA PEREIRA (С&Д, Португалия) 556 гласа, тур 1
3. Rainer WIELAND (ЕНП, Германия) 516 гласа, тур 1
4. Katarina BARLEY (С&Д, Германия) 516 гласа, тур 1
5. Othmar KARAS (ЕНП, Австрия) 477 гласа, тур 1
6. Ewa Bożena KOPACZ (ЕНП, Полша) 461 гласа, тур 1
7. Klara DOBREV (С&Д, Унгария) 402 гласа, тур 1
8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Чехия) 395 гласа, тур 1
9. Nicola BEER (Renew Europe, Германия) 363 гласа, тур 1
10. Lívia JÁRÓKA (ЕНП, Унгария) 349 гласа, тур 1
11. Heidi HAUTALA (Зелените/ЕСА, Финландия) 336 гласа, тур 1
12. Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия) 426 гласа, тур 2
13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

401 гласа, тур 2
14. Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия) 248 гласа, тур 3

Резултат от първия тур

Упражнили правото си на вот: 702

Празни или невалидни бюлетини: 41

Валидни бюлетини: 661

Необходимо абсолютно мнозинство: 331

Новоизбраните зам.-председатели (с абсолютно мнозинство) са изредени по-долу в реда, в който са избрани:

1. Mairead McGUINNESS (EНП, Ирландия) 618 гласа, тур 1
2. Pedro SILVA PEREIRA (С&Д, Португалия) 556 гласа, тур 1
3. Rainer WIELAND (ЕНП, Германия) 516 гласа, тур 1
4. Katarina BARLEY (С&Д, Германия) 516 гласа, тур 1
5. Othmar KARAS (ЕНП, Австрия) 477 гласа, тур 1
6. Ewa Bożena KOPACZ (ЕНП, Полша) 461 гласа, тур 1
7. Klara DOBREV (С&Д, Унгария) 402 гласа, тур 1
8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Чехия) 395 гласа, тур 1
9. Nicola BEER (Renew Europe, Германия) 363 гласа, тур 1
10. Lívia JÁRÓKA (ЕНП, Унгария) 349 гласа, тур 1
11. Heidi HAUTALA (Зелените/ЕСА, Финландия) 336 гласа, тур 1

Гласовете за останалите кандидати са следните:

Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

303 гласа
Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия) 237 гласа
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ЕКР, Полша) 169 гласа
Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия) 143 гласа
Laura HUHTASAARI (ИД, Финландия) 135 гласа
Mara BIZZOTTO (ИД, Италия) 130 гласа

Резултати от втория тур

Политическата група „Идентичност и демокрация“ оттегли кандидатурата на Laura HUHTASAARI (ИД, Финландия) преди втория тур на гласуването.

Упражнили правото си на вот: 679

Празни или невалидни бюлетини: 16

Валидни бюлетини: 663

Необходимо абсолютно мнозинство: 332

Новоизбраните зам.-председатели (с абсолютно мнозинство) са изредени по-долу в реда, в който са избрани:

12. Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия) 426 гласа, тур 2
13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

401 гласа, тур 2

Гласовете за останалите кандидати са следните:

Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия) 284 гласа
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ЕКР, Полша) 261 гласа
Mara BIZZOTTO (ИД, Италия) 142 гласа

Резултати от третия тур

За третия тур на гласуване, председателят Сасоли предложи електронно гласуване, което беше прието с вдигане на ръка.

Упражнили правото си на вот: 411

Празни или невалидни бюлетини: 61

Валидни бюлетини: 350

Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия) беше избран като 14-и зам.-председател с 248 гласа.

Правила за провеждане на избори

Кандидатурите се издигат при същите условия като за председател (член 15). 14-те зам.-председатели се избират с една единствена бюлетина от абсолютно мнозинство от подадените гласове. Провежда се второ гласуване при същите условия, ако всички 14 длъжности не бъдат запълнени. Може да бъде проведено и трето гласуване, ако все още има незаети длъжности, като на този етап е достатъчно да има относително мнозинство. (член 17). Старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове — от тяхната възраст. Ако заместник-председателите са избрани чрез акламация, тяхното старшинство се определя с тайно гласуване.

Ролята на заместник-председателите

Заместник-председателите могат да заместват председателя при необходимост, включително да ръководят пленарни заседания. Те са също членове на Бюрото на Европейския парламент, което установява правилата за гладкото функциониране на Парламента. Длъжностите на Бюрото включват също така изготвянето на предварителния проектобюджет на Парламента и решенията относно административните, организационните и свързаните с персонала въпроси в ЕП.

Допълнителна информация