Граждански диалог с комисар Мария Габриел на тема: „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства”

В Деня на Европа 9 май (вторник) от 10:30 ч. в София ще се проведе граждански диалог с комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Темата на дискусията е „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства”. Целта на гражданския диалог е да бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред България в сферата на иновациите и образованието, както и ключовите европейски инициативи и програми. В срещата ще се включат…

EK препоръчва действия за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития, предавани на живо

Европейската комисия прие препоръка относно начините за борба с онлайн пиратството в търговски мащаби на спортни и други събития, предавани на живо, като концерти и театрални представления. Тя насърчава държавите членки, националните органи, носителите на права и доставчиците на посреднически услуги да предприемат ефективни, балансирани и подходящи мерки за борба с неразрешеното препредаване на такъв род стрийминг, при пълно спазване на основните права и правилата…

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки…

100 млн. евро за подпомагане на земеделски стопани от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия

След постигнатото на 28 април споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, Европейската комисия представи днес предложението си за подкрепа на стойност 100 милиона евро на представители всички държави членки. Тази сума, взета от селскостопанския резерв за 2023 г., ще бъде насочена към земеделските стопани, произвеждащи зърнени култури и маслодайни семена в тези пет държави членки на първа линия. Подкрепата ще помогне на държавите членки,…

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ

“Европа Директно – Пловдив” проведе поредната си среща със студенти специалност “Социология на политиката и иновациите” на Пловдивски университет. Темата на дискусията бе “Възможности за информация и консултации от Европейските информационни мрежи в Пловдив и региона”.