Празничен концерт по случай 9-ти май 2019 г.

DSCN6947Информационният център „Европа Директно” – Пловдив в партньорство с Център “Образование за демокрация” и Община Пловдив отпразнуваха празнично Деня на Европа!

Независимо от лошото време събитието се проведе на Стълбите на Каменица в град Пловдив. По време на концерта се раздадоха множество информационни материали на ЕС и награди от Викторината. Гражданите се ангажираха с играта и записваха своите имена на изработената от доброволците карта на Европа с наименование “Нашето европейско семейство”.

Благодаря на Николай Николов, Юлияна Гачева, Катя Кривчева и Вики за оказаната помощ!

На 10 май от 21.30 часа ще отново ще можете да станете свидетели на Фестивал на светлините за Деня на Европа. Ще можете да видите как някои от най-красивите фасади в центъра на града „оживяват“ под цветните светлини на завладяващо 3D мапинг шоу и пет светлинни инсталации. Достъпът до спектакъла и инсталациите е свободен.

Организатори на „Фестивала на светлините“ са Европейски парламент в България, Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria и Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC. Медиен партньор е Българска Национална Телевизия БНТ.

Снимки от проведеното събитие можете да разгледате ТУК.

Празничен концерт по случай 9-ти май 2019 г.

Kонкурс за аудио-визуално творчество „Европа те чува. Гласувай!”

EvropaTeChuva

Напиши, кажи, снимай и спечели посещение в Европейския парламент или една от други три големи предметни награди!

За да си сред щастливците, участвай в конкурса „Европа те чува. Гласувай!”. Ако си на възраст между 18 и 29 години, имаш мнение и аргументи защо трябва да гласуваш на изборите за Европейски парламент през май 2019 г., то този конкурс е за теб.

Спечели посещение в Европейския парламент, видеокамера, телефон или фотоапарат!

Какво трябва да направиш?
• Регистрирай се в платформата на адрес http://ttimv.eu/BSoP и изпрати своя уникален линк заедно с материала за участие в конкурса на имейл: konkurs@schoolofpolitics.org;
• Материалът може да е видео с времетраене до 90 секунди, заснето с телефон или камера. В него сподели причината, която те кара да гласуваш на европейските избори през 2019 г. Направи видеото в предпочитаната от теб форма – лично обръщение, анимация, репортаж, документално видео или друго;
• Ако писането е твоят начин за изразяване, напиши есе до 500 думи по темата, прочети го пред камерата или диктофона на телефона си и отново го изпрати;
• Видял си някъде около теб аргумент/и, за да гласуваш – там където учиш, живееш или почиваш. Снимай ги и изпрати снимката/снимките за конкурса „Европа те чува. Гласувай!”

Всички аудио-визуални продукти за конкурса могат да се изпращат от 15 февруари до 25 май 2019 г. Задължително е да са придружени с име, фамилия, възраст на автора и телефон за контакт.
Във видеата трябва да открием твоя творчески стил.  Максималният му размер трябва да бъде 1GB. Езикът да е български. При различен език, добавете субтитри на български.

Снимките е нужно да са във формат jpg/jpeg с минимална резолюция 3000×4500 pix на 100 dpi и препоръчителна максимална резолюция 4700×7000 pix на 300 dpi.

Всички материали за аудио-визуалния конкурс „Европа те чува. Гласувай!” трябва да са авторски, да не са участвали в предишни конкурси и да са печелили други награди. Петчленно жури ще избере тримата печеливши. Четвъртият победител в надпреварата ще бъде определен от публиката. Участникът, чиито аудио-визуален продукт е събрал най-много харесвания на страницата ни във „Фейсбук“ – https://www.facebook.com/europeandi.bg/, ще спечели награда като победител на публиката.

Отличените в конкурса „Европа те чува. Гласувай!” ще бъдат обявени до един месец след края на състезанието и наградени на официална церемония през юни 2019 г.

Пълните правила на конкурса можете да видите тук.

Източник: “ЕВРОПА ТЕ ЧУВА. ГЛАСУВАЙ!”

Покани за предложения в рамките на Програма „Херкулес III“

ОлафВ Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани три покани за представяне на предложения в рамките на Програма „Херкулес III“.

Поканите се отнасят за следните области:

   1. Техническа помощ;

2. Юридическо обучение и проучвания;

3. Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.

Допустими кандидати

Допустими кандидати за поканата относно „Техническа помощ“ са:

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустимите кандидати по поканите за „Юридическо обучение и проучвания“ и „Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.“ са:

  – национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза или;

  – научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от сряда, 15 май 2019 г., 17:00 ч. (централноевропейско време). Те могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Програма „Херкулес III“ – Покана за представяне на предложения – 2019 г. – Техническа помощ (С/2018/8568); (369.28 KB, PDF)

Програма „Херкулес III“ – Покана за представяне на предложения – 2019 г. – Юридическо обучение и проучвания (C/2018/8568); (267.04 KB, PDF)

Програма „Херкулес III“ – Покана за представяне на предложения – 2019 г. – Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г. (C/2018/8568). (268.61 KB, PDF)

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

euipo_logoВ Официалния вестник на ЕС от 3 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността председател на апелативен състав в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е децентрализирана агенция на Европейския съюз. От създаването на EUIPO през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. Службата извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на EUIPO на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост в страните от ЕС-28, с потребителите и с други институционални партньори. Всички тези служби образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN), в която те си сътрудничат и предоставят на потребителите хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

От председателя на апелативен състав на EUIPO се очаква:

 – да взема решения по голям брой дела в разумни срокове и в дух на колегиалност, като се съобразява с целите, определяни ежегодно от президиума на апелативните състави;

– да обработва около 650 проекторешения годишно и да дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика, и да работи ефективно за решаване на делата, възложени на съставите;

– да участва в разискванията на разширения състав и президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите;

– да решава как конкретно да възложи делата на членовете на състава;

– да определя членовете на състава за всяка жалба и да посочва член на състава или себе си за докладчик;

– да управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави.

При изпълнението на задълженията си председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на всички посочени по-долу общи условия:

  1. да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;
  2. да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
  3. да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  4. да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  5. да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навършва 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 януари 2020 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на EUIPO.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Заявленията, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
ESPAÑA

Кандидатурите трябва да се получат преди полунощ на 14 юни 2019 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност председател на апелативен състав – VEXT/19/17/AD 13/BOA_Chairperson (537.7 KB, PDF)