ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

Резултат с изображение за европейски парламент

 • натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти;
 • правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране;
 • призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.

 

Според евродепутатите, отворени регистри на бенефициентите, защита за източниците на информация и правила за посредниците в ЕС са задължителни в борбата с данъчните измами.

Мерките са сред 211 препоръки, направени от специалната комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами (PANA). В сряда евродепутатите подкрепиха мерките с 492 гласа „за“, срещу 50 „срещу“ и 136 „въздържал се“.

Най – важните предложения, направени от комисията са:

 

 • „редовно обновявани, стандартизирани, взаимосвързани и обществено достъпни“ регистри на собствениците-бенефициенти на дружества, фондации, тръстове и подобни правни договорености;

 

 • нови правила, които да регулират посредници като адвокати и счетоводители, които подпомагат прилагането на агресивно данъчно планиране, както и стимули за избягване на данъчни измами и избягване на данъци;

 

 • общо международно определение на офшорен финансов център, данъчно убежище, банкова тайна, некооперативна данъчна юрисдикция и страна с висок риск;

 

 • средства за подкрепа на източниците на информация, които да подсигурят ефективната им защита и адекватна финансова помощ;

 

 • възпиращи санкции на национално и европейско равнище срещу банки и посредници, които съзнателно, умишлено и систематично участват в незаконни схеми за данъчно облагане или изпиране на пари;

 

 • постоянна анкетна комисия по модела на Конгреса на САЩ.

 

В други препоръки евродепутатите изразиха своето съжаление за факта, че няколко страни от ЕС са споменати в Досиетата от Панама и посочиха липсата на политическа воля сред някои от държавите в ЕС да напреднат в реформите и законоприлагането.

Законодателството на ЕС в областта на данъчната политика понастоящем изисква единодушие между държавите членки. Евродепутатите настояват това изискване да бъде заменено с гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Те също така искат радикална реформа на секретната група „Кодекс за поведение“, която да предефинира радикално нейната управленска структура и прозрачност.

Цитати

Според съдокладчика Йепе Кофод (С&Д, Дания): „Нуждаем се от промяна на парадигмата в европейската данъчна политика, борбата с данъчните убежища, избягването на данъци и укриването на данъци. Това ми е съвсем ясно, след като прекарах 18 месеца в тайни документи.“

Другият съдокладчик Петр Йежек (АЛДЕ, Чехия) каза: „Разследването на комисията по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами се основава на журналистически разкрития. Нашата цел е да използваме натрупаната инерция, за да проучим съответното законодателство на ЕС и неговото прилагане и да представим надеждни препоръки за борба с изпирането на пари, избягването и укриването на данъци. Днес ние постигнахме тези цели. През следващите месеци ще бъде от решаващо значение да се поддържа натискът за изпълнение на препоръките и да се упражни допълнителен натиск върху онези правителства, които все още не участват в съвместните усилия.“

Следващи стъпки

Докладът и препоръките на специалната комисия ще бъдат предадени на Съвета и Комисията за разглеждане.

Бързи факти

Това гласуване обобщава 18-месечната работа на специалната комисия, създадена през юни 2015 г., в следствие на разкритията от Досиетата от Панама. Нейната цел е да се отстранят практиките, разкрити от изтеклите документи.

 

Източник: Европейски парламент

ЕП: „Достатъчен напредък“ за втора фаза на преговорите за Брекзит

  Резултат с изображение за европейски парламент

        ‒      Парламентът приветства общия доклад, представен от     преговарящите от ЕС и Обединеното кралство;

        ‒      Евродепутатите подчертават нуждата от добросъвестни преговори;

        ‒      Оставащите въпроси трябва да бъдат разрешени преди Парламентът да даде  съгласието си.

Европейският парламент приветства съвместния доклад за напредъка на преговорите относно Брекзит и препоръчва преминаване към втора фаза.

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът прие съвместния доклад относно напредъка на преговорите за Брекзит, който беше представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 7 декември. Резолюцията беше приета с 556 гласа „за“, срещу 62 гласа „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите препоръчват на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС да се премине към втората фаза. Според евродепутатите изказвания като това, което скоро направи Дейвид Дейвис, рискуват да подкопаят добросъвестното водене на преговорите, което се наблюдава до момента.

Евродепутатите подчертават, че преговорите ще постигнат напредък по време на втората фаза само ако правителството на Великобритания напълно спазва своята част от споразумението по Общия доклад и това споразумение бъде включено и в проекта на споразумение за оттегляне.

Парламентът отбелязва пет нерешени въпроса, без чието разрешаване той няма да даде одобрението си на окончателното споразумение:

        ‒      Разширяване на обхвата на правата на гражданите и за бъдещи партньори;

        ‒      Наличието на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващ;

        ‒      Решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи. Ролята на омбудсмана, въведена за да разглежда жалбите на гражданите, трябва да бъде определена;

        ‒      Гарантирано право на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;

        ‒      Ангажиментите на Обединеното кралство към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

За преходния период, който трябва да бъде с ограничено времетраене, евродепутатите искат Обединеното кралство изцяло да прилага правото на ЕС (включително правата на гражданите) и да осъществява съответния редовен надзор за това. Окончателната форма на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания ще бъде определена във втората фаза на преговорите. Тя трябва да бъде основана на здрави и недвусмислени принципи и би могла да бъде под формата на споразумение за асоцииране.

Допълнителна информация

На 5 април и на 3 октомври 2017 г. Парламентът вече прие две резолюции относно преговорите. Резолюциите бяха подготвени от работната група на Парламента относно Брекзит, чийто председател е Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Парламентът ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува дали да одобри или да отхвърли споразумението за оттегляне, което трябва да бъде финализирано до края на март 2019 г.

Цитати

Светослав Малинов (ЕНП, България) каза: „Най-после стигнахме до края на началото. Необходимо беше да измине повече от година и половина от референдума, за да разбере британското правителство, че Европейският съюз никога няма да наруши правата на гражданите си, нито да опрости финансовите задължения на Великобритания. Не трябва да се забравя, че окончателното споразумение никога няма да бъде прието от Европейския парламент – а той има последната дума –  ако не бъдат дадени категорични гаранции, че европейските граждани ще бъдат защитени от най-лошите практики на британските съдилища и Министерството на вътрешните работи (Home office). Засега виждаме само няколко стъпки в тази посока. Това не е достатъчно!“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Продължавам да се надявам, че Брекзит няма да се състои. Брекзит не е положителен нито за ЕС, нито за Великобритания. И тук не става въпрос единствено за отношенията между нетните донори и получателите на средства, а за това колко важен партньор е Великобритания.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Гладък процес при напускането на Великобритания на Европейския съюз е от общ и взаимен интерес. Пътят към този процес, който беше очертан на 8-и декември т.г., дава добри насоки за бъдещето на двустранните отношения. В интерес на България е да имаме споразумение, което да се прилага от 30-и март 2019 г. То ще гарантира правата и възможностите пред българите живеещи там, а това е критично важно.

При липса на споразумение има голяма вероятност за големи пазарни сътресения в ЕС, които няма да подминат България. Големите количества стоки, например селскостопанските, които сега са насочени към Великобритания, ще започнат да търсят нови пазари в Европа. Вносните квоти по международните споразумения на ЕС също ще доведат до свръхпредлагане на единния пазар, ако не бъде решен въпросът с тях преди Великобритания да напусне ЕС. Видяхме, че България пострада от руското ембарго най-вече поради пренасочване на редица продукти като ябълки, месни и млечни продукти например към други държави членки.“

Дебат

Проектът на резолюцията беше обсъден с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и с главния преговарящ Мишел Барние в сряда, 13 декември 2017 г.

Източник: Европейски парламент

Образователна среща в болнично училище

4

На 14 декември Информацинен център „Европа директно – Пловдив” с подкрепата на сдружение „Образование и здраве” проведоха образователна среща – урок с деца в предучилищна възраст в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания към УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Студенти – доброволци към Информационния център включиха децата и придружаващите ги родители в забавни занимания и игри, носещи знания за животните и растителния свят в европейските страни. За всички деца в клиниката се предоставиха книжки за рисуване и детски книжки и информационни материали за Европейския съюз.

„Трябва да се научим да разбираме, че може да преобразуваме повечето трудности във възможности”

Наградата „Сахаров“: „Това е за всички венецуелци“

Представители на демократичната опозиция във Венецуела получиха наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Това се случи по време на церемония в Страсбург във вторник.

По време на награждаването председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза, че това е награда за всички венецуелци по целия свят. Той отбеляза влошаването на правата на човека във Венецуела и призова за връщане към свободните избори, в които да участват всички, за да може венецуелският народ да избере своето бъдеще.

За повече информация

Цитат

Андрей Ковачев (ЕНП, България) каза: „Искрено приветствам избора за лауреат на наградата „Сахаров“ за 2017 г. – Демократичната опозиция във Венецуела. През последните няколко години Венецуела се намира в състояние на политическа криза. Управляващата партия на президента Николас Мадуро непрекъснато ограничава принципите на правовата държава и на конституционния ред и  въпреки че Венецуела е една от най-богатите на природни ресурси държави в света, населението й тъне в крайна мизерия. Надявам се с тази награда да окуражим Национално събрание (и неговият председател Хулио Борхес), и всички политически затворници от списъка на „Foro Penal Venezolano“ (Венецуелския наказателен форум), в противопоставянето им срещу властващия тираничен режим до пълното възстановяване на демокрацията и зачитането на човешките права в страната.“

 

Източник: Европейски парламент

Съвместният доклад позволява втора фаза на преговорите за Брекзит

 • Парламентът приветства общия доклад, представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство;
 • евродепутатите подчертават нуждата от добросъвестни преговори;
 • оставащите въпроси трябва да бъдат разрешени преди Парламентът да даде съгласието си.

 

Европейският парламент приветства съвместния доклад за напредъка на преговорите относно Брекзит и препоръчва преминаване към втора фаза.

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът прие съвместния доклад относно напредъка на преговорите за Брекзит, който беше представен от преговарящите от страната на ЕС и Обединеното кралство на 7 декември. Резолюцията беше приета с 556 гласа „за“, срещу 62 „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите препоръчват държавните и правителствени ръководители на ЕС да се премине към втората фаза. Според евродепутатите, изказвания като това, което скоро направи Дейвид Дейвис, рискуват да подкопаят добросъвестното водене на преговори, което се наблюдавало до момента.

Евродепутатите подчертават, че преговорите ще постигнат напредък по време на втора фаза само, ако правителството на Великобритания напълно спазва своята част от споразумението по Общия доклад и го пренесе в проекта на споразумение за оттегляне.

Парламентът отбелязва пет нерешени въпроса, без чието разрешаване той няма да даде одобрението си на окончателното споразумение:

 

 • разширяване на обхвата на правата на гражданите и до бъдещи партньори;
 • наличието на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статус на постоянно пребиваващ;
 • решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи. Ролята на омбудсмана, въведен, за да разглежда жалбите на гражданите, трябва да бъде определена;
 • гарантирано право на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;
 • ангажиментите на Обединеното кралство към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

 

За преходния период, който трябва да бъде с ограничено времетраене, евродепутатите искат пълно прилагане на правото на ЕС (включително правата на гражданите) и редовният надзор над него да бъдат приложими за Обединеното кралство. Окончателната форма на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания ще бъде определена във втората фаза на преговорите. Тя трябва да бъде основана на здрави и недвусмислени принципи и би могла да бъде под формата на споразумение за асоцииране.

Допълнителна информация

Парламентът вече е приел две резолюции относно преговорите: на 5 април и на 3 октомври 2017 г. Те бяха подготвени от работната група на Парламента относно Брекзит, чийто председател е Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Парламентът ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува, за да одобри или отхвърли споразумението за оттегляне, което трябва да бъде финализирано до края на март 2019 г.

Цитати

Светослав Малинов (ЕНП, България) каза: „Най-после стигнахме до края на началото. Необходимо беше да измине повече от година и половина от референдума, за да разбере британското правителство, че Европейският съюз никога няма да наруши правата на гражданите си, нито да опрости финансовите задължения на Великобритания. Не трябва да се забравя, че окончателното споразумение никога няма да бъде прието от Европейския парламент – а той има последната дума –  ако не бъдат дадени категорични гаранции, че европейските граждани ще бъдат защитени от най-лошите практики на британските съдилища и Министерството на вътрешните работи (Home office). Засега виждаме само няколко стъпки в тази посока. Това не е достатъчно!“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Продължавам да се надявам, че Брекзит няма да се състои. Брекзит не е положителен нито за ЕС, нито за Великобритания. И тук не става въпрос единствено за отношенията между нетните донори и получателите на средства. А за това колко важен партньор е Великобритания.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Гладък процес при напускането на Великобритания на Европейския съюз е от общ и взаимен интерес. Пътят към този процес, който беше очертан на 8-ми декември т.г., дава добри насоки за бъдещето на двустранните отношения. В интерес на България е да имаме споразумение, което да се прилага от 30-ти март 2019 г. То ще гарантирало правата и възможностите пред българите живеещи там, а това е критично важно.

При липса на споразумение има голяма вероятност от големи пазарни сътресения в ЕС, които няма да подминат България. Големите количества стоки, например селскостопанските, които сега са насочени към Великобритания, ще започнат да търсят нови пазари в Европа. Вносните квоти по международните споразумения на ЕС също ще доведат до свръхпредлагане на единния пазар, ако не бъде решен въпросът с тях преди Великобритания да напусне ЕС. Видяхме, че България пострада от руското ембарго най-вече поради пренасочване на редица продукти като ябълки, месни и млечни продукти например към други държави членки.“

Дебат

Проектът на резолюцията беше обсъден с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и главния преговарящ Мишел Барние в сряда, 13 декември, 2017 г.

 

Източник: Европейски парламент