Пазарът на газ в ЕС: договорени нови правила ще обхващат и газопроводите, влизащи в ЕС

Обновяване на правилата на ЕС за пазара на газ бе неофициално договорено във вторник вечерта. Изменените правила ще обхващат както вътрешните газопроводи на ЕС, така и всички газопроводи от страни извън ЕС, влизащи в Съюза, създавайки правна яснота за съществуващата и новата газова инфраструктура. Правилото, което постановява, че собствеността на газопреносната инфраструктура трябва да бъде отделена от тази на газта, вече се прилага за тръбопроводите…

Споделяне на газ за сигурност на снабдяването за всички

‒         Съседните страни ще си помагат при газови кризи; ‒         Трансгранична солидарност: споделяне на газ при нужда; ‒         Прозрачност на договорите за снабдяване с газ. Всяка държава от ЕС, която изпитва криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си по силата на нови правила за сътрудничество, приети от Парламента. Приоритет ще бъде даден на снабдяването с газ на домакинствата, централното отопление и…