Новини от категория Европейски новини

Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация

Комисията подпомага регионите да създадат устойчива икономика в епохата на глобализация Глобализацията донесе огромни ползи за по-слабо развитите икономики в света и много възможности за европейците, но докато ползите са за всички, то разходите често се понасят неравномерно, както бе подчертано в документа за размисъл на Комисията относно извличането на ползите от глобализацията. За да се […]

Национални приоритети на Българското председателство и приоритетите на Триото

Вчера Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година. Проекта за програма може да намерите тук: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz С цел постигане […]

Процедури за нарушение от месец юли установени от Европейската комисия

Решения, засягащи България: КОНКУРЕНЦИЯ Мотивирани становища: Комисията изисква от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ, МАЛТА и ПОРТУГАЛИЯ да приложат Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите […]

Авиационни емисии: Членовете на ЕП подкрепят изключването на международните полети от системата на ЕС за търговия с емисии

‒         Авиокомпаниите да плащат само за емисиите от полетите в рамките на ЕС; ‒         Членовете на ЕП ограничават продължителността на изключването до 2020 г.; ‒         Приходите от системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) трябва да бъдат предназначени за действия в областта на климата В очакване на световна схема за компенсиране на емисиите на въглероден диоксид (CO2) […]

Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

Днес ,11 юли 2017 година, групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г. Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни, обемът на разпоредбите понякога затруднява работата на органите, които управляват по места фондовете на ЕС, и на предприятията, които […]