Новини от категория Европейски новини

Европейската комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

Европейската комисия предложи на 21 юни 2017 година нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти. Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, […]

Социалната политика на ЕС – състояние и предизвикателства

В сравнение с останалата част на света страните в Европа имат високо ниво на социална защита и предлагат добър стандарт на живот. Икономическата криза от последните години обаче породи много проблеми, свързани с безработицата, липсата на перспективи пред част от младите хора и изолацията на хората в лишения. Застаряването на населението и възникването на нови […]

Европейския праламент опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G

    ‒  нова скала за оценка на съществуващите и бъдещи продукти;     ‒  удобна и ясна информация за потребителите;     ‒ въвеждане на първите нови етикети най-рано до края на 2019 г. На 13 юни 2017 година евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, […]

Европейският парламент за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите

Онлайн платформите увеличават избора за потребителите, но сегашната правна рамка трябва да бъдат актуализирана за цифровата ера.     – изясняване на отговорността за онлайн платформите;     – равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;     – по-строги мерки срещу фалшивите новини и незаконните практики и онлайн съдържание. За […]

Край на таксите за роуминг в ЕС

От днес, 15 юни 2017 г., таксите за роуминг в Европейския съюз престават да съществуват. Досега, по време на пътуванията Ви до друга държава в ЕС, мобилният Ви оператор таксуваше Вашите мобилни комуникации (телефонни повиквания, SMS съобщения, данни) при различна, по-висока тарифа в тази държава. През последните 10 години ЕС постепенно наложи на мобилните оператори значително […]