Нощ на европейското кино: 34 града от ЕС предлагат безплатни прожекции на европейски филми

Стартирана като елемент от подпрограма „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“, която подкрепя европейския аудио-визуален сектор през последните 27 години, инициативата „Нощ на европейското кино“ има за цел да покаже как ЕС не само допринася за развитието на творческите и културните индустрии в Европа, но също така е от полза за обществото като цяло. С около 50 безплатни […]