Отношенията между ЕС и Япония: ново търговско споразумение, нова ера

Във времена на международно напрежение и засилен протекционизъм Европейският съюз и Япония се опитват да подобрят партньорството помежду си. Търговското споразумение улеснява износа от европейски компании за Япония, а отделен договор засилва сътрудничеството по общи предизвикателства като сигурността и околната среда. Европейският парламент одобри договорените текстове на пленарното си заседание на 12 декември. Съветът също трябва да ги одобри, преди те да могат да влязат…

Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония

  Европейската комисия започна процедура по приемане на решение относно адекватното ниво на защита на личните данни между ЕС и Япония. Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова информира колегиума на членовете на Комисията за следващите етапи на процедурата и Комисията публикува проекта на решение и свързаните с него документи. Това включва допълнителните гаранции, които Япония ще прилага по отношение…

Основни елементи на споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

След 18 интензивни и конструктивни кръга на преговори и няколко срещи на техническо и политическо равнище ЕС и Япония постигнаха днес 06.07.2017 година принципна политическа договореност по споразумение за икономическо партньорство. Преговорите започнаха през 2013 г. Това споразумение за икономическо партньорство ще стимулира търговията със стоки и услуги, а също така ще създаде благоприятни възможности за инвестиции. Със споразумението ще се подобрят още повече позициите…